какво да правим при изгубен нотариален акт
Любопитно, Недвижими имоти, Ново

Изгубен нотариален акт. Какво да направим?

Споделяне:

Нотариалният акт е документ, с който се доказва правото на собственост и други вещни права върху даден имот. Поради това е от особена важност да се съхранява в оригинал. Въпреки това, се случва той да бъде изгубен или унищожен.

С настоящата статия ще дадем отговор на въпроса какво да правим при изгубен нотариален акт.


Не губите правата си


Важно е да знаете, че с изгубването на акта ви за собственост, не губите описаните в него права върху имота. Въпреки това, липсата на нотариален акт често затруднява или прави невъзможно разпореждането с имота. Например, няма как да продадете имота си, ако нямате акт за собственост върху него.

Затова, в случай на унищожен или изгубен нотариален акт, собствениците трябва да знаят, че могат да се сдобият със заверен препис от него.


Какво означава заверен препис?


Завереният препис е копие от оригинала, който се съхранява в Агенция по вписванията – Имотен регистър. Такава има открита към всеки съд в страната и съдържа данни за сделки и вписвания за имоти в този район. Върху това копие служителите на Агенцията ще поставят печати за вярност с оригинала и за целите на всякакви нотариални или административни производства ще има силата на оригинал.


Как да получим заверен препис  от нотариалния акт?


За да получите заверено копие от нотариален акт е необходимо да имате данните от вписването – номер на акта, том, година, входящ регистрационен номер, дата и т.н.

В случай, че не разполагате с тези данни има две възможности:

1) Ако имотът е придобит след началото на водене на електронен имотен регистър (в различните градове той стартира по различно време между 1991 г. и 2004 г.), чрез справка по три имена и/или ЕГН на собственика ще получите нужната информация за вписването. С нея вече ще можете да се сдобиете със заверено копие от изгубения акт.

2) По-труден е въпросът, ако имотът е придобит преди началото на електронния имотен регистър. В този случай е необходимо посещение в Имотния регистър към Агенция по вписванията по местонахождение на имота ви. Там ще трябва да търсите данните за вписването на акта по азбучниците за съответната година, в която е придобит имота. Ако не знаете годината, ще трябва да проверите годините, които са най-вероятни според вас и да разширявате търсенето, докато я откриете. Понякога, в по-големите градове това е доста трудна задача.


Заверен препис = оригинал


Завереният препис на нотариален акт има силата на оригинал и може да се използва при продажба на имота. Разбира се, единствено собственикът или неговите наследници със съответното удостоверение за наследници имат право да се сдобият с такъв препис.заверен препис на нотариален акт


Обикновено копие от нотариален акт


За разлика от заверения препис, който се издава само на собственика на имота, обикновено копие от нотариален акт има право да получи всеки. Най-често такива са нужни когато проучвате имот, който искате да закупите,  когато издирвате имущество на длъжник или наследство, когато проверявате за тежести. За да се сдобиете с копие от акт отново е нужно да имате данните от вписването му. Ако не разполагате с тях, чрез справка по лице на собственика или справка на имота отново можете да ги научите. И тук справката дава информация само за периода от началото на електронния имотен регистър до днес.


Как можем да сме ви полезни?


На нашия сайт ще откриете онлайн услугата Копие от нотариален акт (обикновен или заверен препис). Чрез нея можем изцяло дистанционно да ви снабдим с обикновено копие от нотариален акт (за цялата страна), както и със заверен препис от акт (само за гр. София и област София).

По този начин не губите време, не се налага да общувате с държавна администрация и не ви е необходим електронен подпис. Използвайки нашата онлайн услуга, имате възможност да заявите и  допълнителна консултация с опитен адвокат.

Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа и не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.

Споделяне: