Вера Златарева
Любопитно, Ново

Вера Златарева – първата жена адвокат в България

Споделяне:

Днес искаме да ви разкажем за първата в България жена юрист и адвокат – Вера Златарева.

Тя завършва право в Софийския университет през 1929 година и става първата жена-юрист, а през 1931 г. защитава докторат по право.

Макар жените да са допуснати до юридическия факултет през учебната година 1902/03 г., до 1944 г. те не получават възможност да работят в адвокатурата и съда. В почти всички балкански страни това се случва още в края на 20-те години на XX в. Изключение правят само България и Албания.

Златарева започва кариерата си като помощник-юрисконсулт в Министерство на земеделието и държавните имоти. По-късно става и помощник завеждащ Службата за борба със социалните злини при Дирекция на полицията.

Златарева заедно с други видни юристки години наред се бори за правото да упражняват професията си.

Едва 15 години след дипломирането ѝ, Вера Златарева става първата жена с придобита адвокатска правоспособност.

Тя е и една от първите 16 жени, избрани за народни представители, както и е първата жена, с изказване от трибуната на Народното събрание през декември 1945 г.

Споделяне: