×
Uncategorized @bg, Недвижими имоти, Ново

10 причини да използвате адвокат при сделка с недвижим имот

Споделяне:

Независимо дали купувате или продавате недвижим имот, правите делба, учредявате ипотека и др., следва да защитите максимално добре своя интерес.

Този вид сделки обичайно са на голяма стойност и евентуалните грешки, допуснати при тях или попадането в схема за имотни измами, могат да струват скъпо и да имат сериозни последици.


Ето защо ви  представяме нашите 10 причини да използвате адвокат при имотни сделки.


1. Само адвокатът е компетентен да извърши цялостно проучване на собствеността


Вашият адвокат има специални правни знания и опит. Те ви гарантират извършването на пълно проучване на имота, в случаите когато сте купувач. Чрез това подробно проучване вие ще се запознаете с цялата история на имота.

Така се предпазвате от евентуални проблеми със собствеността му или тежести върху него, които продавачът или агенцията за недвижими имоти нямат никакъв интерес да ви съобщят.

Когато пък сте продавач, подробния преглед на документите може да ви насочи към снабдяване с допълнителни такива за бърза и успешна сделка.


2. Има комплексни юридически знания


Адвокатът има специализирани познания в различни области на правото – вещно, облигационно, данъчно, административно.

Той може да ви консултира относно желаните или нежеланите данъчни, административни или вещни ефекти от сделката. Ще ви предложи подходящи варианти.

Така предварително ще знаете как е най-подходящо да бъде оформена тя както и дали и какви данъци дължите.


3. Адвокатът знае какво да очаква при сделки


Всяка сделка с недвижим имот има изисквания за задължителни и допълнителни документи, които я съпътстват. Повече за тях научете тук.

Опитният адвокат по имотни сделки има цялостен поглед върху процеса и етапите на сделката.

Той ще ви посочи какви удостоверения, скици и др. документи трябва да бъдат представени пред нотариус. Ще ви информира, в случай че някой от тях липсва и би провалил изповядването на сделката.

Така се предпазвате от изненади и неприятности, създаващи пречки за успешното ѝ финализиране.


4. Адвокатът ще защитава само вас


Най-важната причина – адвокатът ще защитава само вашите интереси по сделката с недвижим имот.

При проблеми с имота, липсващи документи, неясна собственост, предстоящи тежки административни процедура за ваша сметка, адвокатът може да ви посъветва да се откажете от сделката или да ви даде други възможни решения.

Това е основната разлика между адвоката и брокера на недвижими имоти, чийто интерес обикновено е сделката просто да се случи.


5. Вашият адвокат ще ви предпази от имотна измама


В случаите, когато извършвате сделка с недвижим имот с участието на адвокат, се предпазвате от попадане в схема за имотни измами.

Нашата практика показва, че вече посещавайки нотариуса, страните имат много малко време да се запознаят и осмислят проектодокументите. Често не са наясно с конкретните последици, които нотариалната сделка ще има за тях.  

В практиката си сме се сблъсквали със случаи, в които сме предотвратили измами. Водим и съдебни дела, в които се борим за възстановяване на собствеността на пострадали собственици, които са действали без адвокат.


6. Адвокатът има опит с банковото финансиране и ипотеки


Адвокатът участва на ваша страна при преговорите с другата страна и/или банка.

Често банките изискват от бъдещия купувач множество документи, променят изискванията си към него, с което създават трудности за финализирането на сделката пред нотариус.

Вашият адвокат, комуникирайки с банковата институция, ще ви посъветва как да постъпите и ще ви разясни задълженията, с които ви предлагат да се ангажирате.


7. Адвокатът ще предложи най-изгодни за вас клаузи


Адвокатът може да изготви проект или да прегледа и коригира изцяло във ваш интерес предварителния договор. Той е документът, в който се съдържат най-важните условия и параметри по бъдещата сделка.

Особено внимание се отделя и при редакцията на самият нотариален акт при финализирането на дадена сделка с недвижим имот. В него следва да се съдържат всички финални уговорки между страните, включително и отговорността на всяка от тях.


8. Адвокатът следи какви такси ви начисляват


Нотариалните такси и разноските по сделката са неизменна част от нея. Адвокатът е този, който ще се намеси, в случаите когато те не са изчислени коректно и ви ощетяват.


9. Адвокатът може да ви помогне да декларирате правилно имота


След приключването на сделката, адвокатът няма да забрави да ви информира да декларирате новопридобития имот, което доста хора в практиката пропускат да направят. Той ще ви даде и ценни насоки за правилното му деклариране.


10. Полза при бъдещи сделки с имота


Адвокатът, познаващ историята на закупения от вас имот и детайлите по сделката, с която сте го придобили, ще ви бъде полезен при бъдещо разпореждане с него – желание за продажба, дарение, делба и т.н.


Ако ви предстои покупка или продажба на недвижим имот, искате да направите дарение или делба и имате нужда от юридическо съдействие, можете да се свържете с нас на имейл contact@legalmasters.bg, чрез фейсбук страницата ни или на телефон 0893 050 449.

Повече за услугите ни по проучване и цялостна защита при имотни сделки можете да научите тук.


Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа и не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.

Споделяне: