×
Uncategorized @bg, Бизнес, Ново

Регистрация на марка в България и ЕС

Споделяне:

Планирате пускане на продукт или стартиране на услуга? Регистрираната марка е вашето защитено име/лого на пазара и първа стъпка към изграждане на вашата бизнес идентичност и репутация


Каква да бъде марката?

Марката, независимо дали ще се регистрира само в България или за целия ЕС, трябва да бъде отличителна. Тоест да не се състои единствено и само от описание на стоките/услугите, за които ще бъде заявена.

Тя не трябва да противоречи на морала и обществения ред.

В случай, че знаете за вече съществуваща марка, която е идентична или много сходна на вашата марка, и се използва от ваш конкурент за подобни стоки/услуги, препоръчваме да изберете друга марка или да се свържете с нас за консултация.

Регистрирането на марка в ЕС е ефективен, удобен и финансово разумен начин за защита на правата ви за територията на целия Европейски съюз.

Марката на ЕС е една единна регистрация, при която с една заявка и срещу заплащането на еднократна такса с фиксиран размер получавате защита за всяка една от 27-те държави-членки на ЕС. В това число и за Република България.

Този начин на защита ви спестява подаването на заявки поотделно във всяка държава-членка, в която имате интерес да извършвате вашия бизнес. Този вид марка е препоръчителен, когато възнамерявате да предлагате вашите продукти или услуги в най-малко две или повече държави-членки на ЕС.


Какво представляват стоките/услугите и класовете, за които е заявена марката?


Всяка марка се регистрира за определени стоки и услуги, във връзка с които притежателят възнамерява да я използва.

Стоките и услугите имат утвърдени наименования.

Те са групирани най-вече според същността, предназначението и характера си в класове съгласно Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ).

Например козметика, почистващи препарати, мляко и млечни произведения и др.

Стоките и услугите, за които е заявена марка, са важни – по правило марката дава защита за идентични или сходни стоки/услуги.

Броят класове, за които ще бъде заявена марката, влияе на държавната такса за регистрацията ѝ.

Не на последно място, веднъж заявена марката, нейният списък на стоките/услугите не може да бъде разширяван с добавяне на нови такива.

Стремете се към списък, който дава достатъчно широка защита срещу оправдан разход и който минимизира рисковете от претенции на участници от сектори, в които нямате реален интерес.


Как  протича процедурата по регистрация на марката?


Регистрирането на марка за територията на България стартира с подаването на заявка за марката ви в Патентно ведомство. Регистрирането на марка за целия ЕС стартира с подаване на заявка в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Патентно ведомство/ Службата на ЕС за интелектуална собственост извършва формална експертиза и експертиза по същество на заявката, за  да провери съответствието ѝ със законовите изисквания. На тази фаза се проверява и списъкът на стоки/услуги, за които е заявена марката, като Патентно ведомство/Службата на ЕС за интелектуална собственост може да дава указания за коригирането му.

На следващия етап заявката за марка се публикува и се дава възможност на притежатели на идентични или сходни по-ранни права да се противопоставят на регистрацията, като подадат опозиция срещу заявката.

В случай, че бъде подадена опозиция, пред Патентно ведомство/Службата на ЕС за интелектуална собственост се развива спор. Решението по този спор може да бъде обжалвано, включително и в съд.

При липса на опозиции или ако подадените опозиции бъдат отхвърлени, марката се регистрира от Патентно ведомство/Службата на ЕС за интелектуална собственост и регистрацията се публикува.


Какви права ми дава марката?


Марката ви дава изключителни права. Само вие можете да я използвате за съответните стоки/услуги. Използването ѝ от други лица за тези стоки/услуги става само с ваше съгласие. В противен случай е налице нарушение на правата върху марката. Вие имате законовите средства за защита.  Можете да забранявате на всеки друг да използва марката ви или сходни на нея знаци за съответните стоки/услуги. Регистрираната марка ви помага и в редица други области, включително за по-добра защита на запазения от вас домейн, в случай че извършвате дейност онлайн.


За колко време е защитена марката ми и в кои държави важи закрилата?


Марката ви получава защита за 10 години, считано от датата на заявяването ѝ. През тези 10 години не дължите никакви допълнителни държавни такси за защита на марката. Срокът на защита може да се подновява неограничено за 10-годишни периоди. За целта трябва да се подаде искане за подновяване и да се заплати съответна държавна такса.

Регистрираната в Патентно ведомство марка ви дава защита за територията на Република България.

Регистрираната в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) марка ви дава защита за територията на всички държави-членки на ЕС.На LegalMasters.bg можете да се възползвате от нашите онлайн услуги. Те са Регистрация на търговска марка в България и Регистрация на търговска марка в Европейския съюз. При необходимост от допълнителна консултация и съдействие, можете да се свържете с нас. Намерете ни чрез фейсбук страницата на кантората, на имейл contact@legalmasters.bg или на тел. 0893050449.Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа. Не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.

Споделяне: