Копие от нотариален акт (обикновен или заверен препис)

През LegalMasters.bg може лесно и изцяло онлайн да заявите копия от актове, вписани в Службите по вписванията в цяла България.

Предоставяме копия (преписи) от нотариални актове и други документи от Имотния регистър (сделки, искови молби и постановените по тях съдебни решения, договорни и законни ипотеки, възбрани, заличавания), които са видими в електронната система на имотния регистър.

Тук можете да заявите и заверено копие от изгубен/унищожен оригинал на ваш нотариален акт или друг документ, вписан в Имотния регистър. Завереният препис има силата на оригинал и може да се ползва за сделки.

 

В зависимост от вида на исканото копие, адвокатският хонорар е между 30 и 60 лв. и в него се включват дължимите се държавни такси.

30.00лв.
Заяви

Какво ви е нужно, за да заявите услугата?

За да ви предоставим услугата се нуждаем от данни за вписването на акта – входящ регистрационен номер и дата на вписването, номер на акт, номер на том, посочване на книга за вписване, година на вписване.

Ако не разполагате с тези данни можете първо да заявите услугата Електронна справка от Имотен регистър от нашия сайт и след това да използвате данните за тази услуга.

Защо да ни възложите услугата?

 • не се налага да губите време в придвижване, цялата процедура става бързо и изцяло онлайн – комуникацията с нас и изпълнението на услугата стават по електронен път;
 • не общувате с държавна администрация;
 • не се нуждаете от електронен подпис;
 • при необходимост можете да заявите допълнителна консултация с адвокат, който да ви разясни информацията в акта;
Адвокат Женя Недева
Здравейте, аз съм адвокат Женя Недева от LegalMasters.bg и съм вашият адвокат за тази услуга.
Ако имате въпрос, ме потърсете на тел. 089 30 50 449 или на contact@legalmasters.bg и ще направя всичко възможно да ви отговоря веднага.

Как става заявката и изпълнението на услугата?

1. Попълвате формата за заявка и превеждате по банков път цената на услугата.

2. В случай, че има нужда от уточняване, се свързваме с вас за изясняване на детайлите и извършваме съответната услуга.

3. На посочения в заявката имейл получавате готовото копие, а в случай, че сте заявили заверен препис допълнително ще уговорим предоставянето му.

Повече за условията за изпълнение на услугата може да научите по-долу в раздел „НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ“.

 • 1. Изберете тип услуга

 • 2. Данни за документа, за който се иска копие:

  За да ви предоставим услугата се нуждаем от данни за вписването на акта - входящ регистрационен номер и дата на вписването, номер на акт, номер на том, посочване на книга за вписване, година на вписване. Ако не разполагате с тези данни можете първо да заявите услугата Електронна справка от Имотен регистър от нашия сайт.
 • 3. Данни за контакт по повод заявката

 • Имейл адресТелефон
 • 0.00лв.

Уважаеми клиенти, на следващата страница ще имате възможност да прегледате и сверите още веднъж попълнените данни и ако всичко е наред, да финализирате заявката с бутон ЗАЯВИ.

Натискането на бутон ЗАЯВИ е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ и ни задължава да ви предоставим услугата при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи.

Нашият ангажимент включва:

 • заявяване на съответното копие от документ в Имотен регистър, на базата на предоставената от вас информация;
 • предоставяне на готовото копие по електронен път или в оригинал (при заверените копия);

Нашият ангажимент не включва консултация и тълкуване на информацията в акта. При желание от ваша страна, можете да направите заявка за допълнителна консултация.

Какви разноски ще има освен цената на услугата?

Таксата за Имотен регистър е включена в цената на услугата. Обявената цена е всичко, което ще заплатите.

Срок на изпълнение на услугата

Един работен ден или три работни дни за завереното копие.

Задължение за конфиденциалност

Всяка информация, която ни е предоставена от вас за изпълнение на услугата, включително и тази, предоставена чрез комуникация по електронна поща и телефон, е конфиденциална и не подлежи на разкриване съгласно Закона за адвокатурата.

Споделяне: