Регистрация на ЕООД - фирма с един собственик

През LegalMasters.bg може лесно и изцяло онлайн да заявите регистрация на собствен бизнес и ние ще ви предоставим бърза и компетентна адвокатска услуга.
Графика човек и ракета

Решили сте да правите бизнес и да развивате идеята си самостоятелно с фирма? Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е най-подходящата правна форма за вас.

300.00лв.
Заяви

Какво ви е нужно, за да заявите услугата?

За да направите заявка, трябва да направите преценка за основните обстоятелства за регистрацията и след това да попълните формата по-долу. В раздел „ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ“ ще намерите подробна информация за попълване на формата.

При заявката е добре да имате и данните от личната карта на бъдещия управител – ще ги ползваме, за да оформим документите, които се нуждаят от нотариална заверка. Таксата от 55 лв. за Търговския регистър може да заплатите заедно с адвокатския хонорар.

Защо да ни възложите услугата?

  • получавате правна консултация за бъдещия ви бизнес и правилното му стартиране от адвокатска практика с опит в търговското и дружествено право;
  • изготвяме документите съобразно конкретните нужди на вашия бизнес;
  • цялата процедура става бързо и почти изцяло онлайн – комуникацията с нас и изпълнението на услугата може да стане само по електронен път; налага се единствено да посетите банка и нотариус;
  • след учредяването можем да ви предложим правно обслужване и да ви съдействаме при подготовка на бъдещи договори, сделки, регистрации и др.;
Адвокат Женя Недева
Здравейте, аз съм адвокат Женя Недева от LegalMasters.bg и съм вашият адвокат за тази услуга.
Ако имате въпрос, ме потърсете на тел. 089 30 50 449 или на contact@legalmasters.bg и ще направя всичко възможно да ви отговоря веднага.

Как става заявката и изпълнението на услугата?

1. Попълвате данни за бъдещата фирма съгласно формата по-долу и заплащате адвокатския хонорар – понастоящем може да заплатите с банков превод. Ако желаете заедно с хонорара може да заплатите и държавната такса за Търговския регистър.

2. Ние се свързваме с вас в рамките на един работен ден, а в удобен за двете страни ден и час провеждаме правната консултация и уточняваме всички детайли, след което започваме работа по изпълнението на услугата.

3. Изпращаме ви изготвените документи с подробни указания, вие ги преглеждате и разписвате, след което посещавате близкия нотариус и избирате банка за откриване на набирателна сметка. Ако не сте включили държавна такса при заявката, заплащате тази такса по банковата сметка на Търговския регистър, в противен случай не може да пуснем документите.

4. Връщате ни всички документи обратно. Това става най-лесно като сканирате документите и ни ги изпратите на електронната поща, но може и да ни ги предадете лично на адреса на кантората или да ни ги изпратите чрез куриерска услуга.

5. Получавате потвърждение за регистрацията и започвате бизнес.

Повече за условията за изпълнение на услугата може да научите по-долу в раздел „НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ“.

Уважаеми клиенти, на следващата страница ще имате възможност да прегледате и сверите още веднъж попълнените данни и ако всичко е наред, да финализирате заявката с бутон ЗАЯВИ.

Натискането на бутон ЗАЯВИ е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ и ни задължава да ви предоставим услугата при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи.

Нашият ангажимент включва:

  • правна консултация за вашия бъдещ бизнес – може да се осъществи на лична среща в нашата кантора, както и по телефонен или видеоразговор;
  • изготвяне на всички необходими документи от правен характер (учредителен акт, декларации, протоколи и др.), както и съдействие при банка и нотариус, ако е необходимо;
  • преглед на документите, след като ги получим обратно от вас;
  • подаване на документите в Търговския регистър и проследяване на заявлението до самата регистрация;

Нашият ангажимент не включва консултации по счетоводни въпроси, както и изготвяне на документи, които нямат правен характер.

 

Изпращането на заявка за услугата е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ и ни задължава да ви предоставим услугата, при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи.

 

Какви разноски ще има освен адвокатския хонорар?

 

За регистрация на ЕООД по електронен път спестявате 50 % от държавната такса – плащате 55 лв. вместо пълния размер от 110 лв. Отделно се дължи нотариална такса от 6 лв. за заверката на подписа на управителя, както и банкови такси за откриване на набирателна сметка, които зависят от банката, която изберете. Според нас, допълнителните ви разходи не би следвало да надвишат 100 лв.

 

Срок на изпълнение на услугата

 

Заявяваме дружеството в Търговския регистър в срок от 3 работни дни от получаване на всички необходими документи, освен ако сме договорили друг срок. Обикновено регистърът вписва дружеството до 1-2 работни дни от подаване на заявлението.

 

Задължение за конфиденциалност

 

Всяка информация, която ни е предоставена от вас за изпълнение на услугата, включително и тази, предоставена чрез комуникация по електронна поща и телефон, е конфиденциална и не подлежи на разкриване съгласно Закона за адвокатурата.

Няколко неща, които трябва да прецените преди да заявите своето ЕООД

Как ще се казва дружеството?

Имате пълна свобода да си изберете наименование, но трябва да знаете, че името на дружеството не следва да съвпада или да заблуждава за името на друго вече регистрирано дружество. Проверка на заетите имена можете да направите на сайта на Търговския регистър www.portal.registryagency.bg -> Регистри -> Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ -> Справки -> Права върху фирма/наименование, или да ни пишете на contact@legalmasters.bg и ние ще направим тази проверка вместо вас.

Колко капитал да внеса?

Капиталът е паричната вноска, която едноличният собственик трябва да направи според това какви са нуждите на дружеството при стартирате на търговската дейност. Внесеният капитал става собственост на дружеството, а то използва тези пари като купува стоки и заплаща първите си разходи. Минималният капитал за ЕООД е 2 лв., но ние не ви съветваме да правите дружество с толкова капитал, тъй като това не е реалистично откъм първоначални разходи, не буди доверие в останалите търговци и в някои случаи трудно може да получите финансиране. Възможно е капиталът да бъде непарична вноска – вещи, имот, вземания. Ако мислите, че за вас е подходящо да внесете непарична вноска, процедурата е доста по-различна поради което се свържете с нас предварително на contact@legalmasters.bg.

Какви да са предметът на дейност и адресът на управление?

Предметът на дейност следва в най-общ смисъл да описва бъдещата дейност на дружеството – за точната формулировка ще получите съдействие от нас. Каквото и да бъде записано, то не ограничава вида бизнес, който можете да правите. Адресът на управление обаче е важен, тъй като това е мястото, на което ще ви се връчват документи и книжа, поради което следва този адрес да бъде достъпен и актуален.

Аз ли ще управлявам дружеството?

Обичайно едноличният собственик става управител на своето дружество, но това не е задължително. Понякога той не може или не иска да управлява дружеството си и тогава за управител се назначава друго лице. Възможно е също дружеството да има повече от един управител, като тогава собственикът решава как ще действат управителите при сключване на сделки и разпореждане с имущество.

Искам ли да вземам решения без нотариална заверка?

В общия случай собственикът взема решения за своята фирма без да трябва да посещава нотариус като съставя протокол. За някои решения, обаче, като това за смяна на управител, законът изисква нотариална заверка на подписа и съдържанието. Ако това е затруднително за собственика, например ако живее в чужбина, или ако не желае да има допълнителни разноски за нотариус, той може да изключи тази заверка в учредителния акт. Освен ако не е наистина наложително, ние съветваме правилото да не се изключва и нотариалната заверка да остане, тъй като предоставя по-голяма правна сигурност и защита от злоупотреби.

Фирмата ми ще бъде ли регистрирана по ДДС?

Съветваме ви да помислите по този въпрос още на този етап преди да сте регистрирали фирмата, тъй като регистрация по ЗДДС – било общата или специалната за услуги в ЕС, вече може да бъде заявена в Търговския регистър още с първоначалната регистрация на дружеството.

Споделяне: