Регистрация на дизайн в Европейския съюз

През LegalMasters.bg може лесно и изцяло онлайн да заявите регистрация на дизайн в ЕС и ние ще ви предоставим бърза и компетентна адвокатска услуга.

Измислили сте нов дизайн или опаковка за продукта ви? Имате нов и оригинален външен вид на вашия уебсайт или платформа? Защитете ги най-лесно и бързо като регистрирате вашия дизайн за територията на всички държави-членки на ЕС.

В хонорара е включен ДДС. В него не са включени дължащи се държавни такси, нотариални такси и др. разноски.

780.00лв.с ДДС
Заяви

Какво ви е нужно, за да заявите услугата?

За да направите заявка ще трябва да направите преценка за основните обстоятелства за регистрацията и след това да попълните формата по-долу. В раздел „ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ“ ще намерите подробна информация за попълване на формата.

Защо да ни възложите услугата?

 • имаме дългогодишен опит в сферата на марките и дизайните, внимателно преценяваме най-подходящия начин или начини за защита на дизайна ви;
 • цялата процедура става бързо и изцяло онлайн – комуникацията с нас и изпълнението на услугата става по електронен път; не се налагат нотариални или други заверки на документи;
 • в хода на и след регистрацията можем да ви предложим правно обслужване и да ви съдействаме при подготовка на лицензионни договори, подновявания на дизайна, прехвърляния и др.;
Адвокат Христо Райчев
Здравейте, аз съм адвокат Христо Райчев от LegalMasters.bg и съм вашият адвокат за тази услуга.
Ако имате въпрос, ме потърсете на тел. 088 59 80 171 или на raychev@legalmasters.bg и ще направя всичко възможно да ви отговоря веднага.

Как става заявката и изпълнението на услугата?

1. Попълвате данни за бъдещия дизайн съгласно формата по-долу и заплащате адвокатския хонорар – понастоящем може да заплатите с банков превод.

2. Ние се свързваме с вас в рамките на един работен ден, като в удобен за двете страни ден и час провеждаме правната консултация и уточняваме всички детайли, след което започваме работа по изпълнението на услугата. Изготвяме списък на продуктите, за които да бъде заявен дизайнът ви и, ако е необходимо, ви го изпращаме за окончателно одобрение.

3. Подаваме заявката в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в качеството си на ваш представител по индустриална собственост.

4. Изпращаме ви потвърждение за подадената заявка, пълномощно за заявката и инструкция за размера и плащането на официалната такса към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Вие преглеждате пълномощното и го разписвате, без да е необходима нотариална заверка. Ако заявката за дизайн е на името на дружество, поставяте и печата на дружеството. Заплащате таксата по банковата сметка на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) съгласно инструкцията ни.

5. Връщате ни подписаното пълномощно обратно и копие от платежното нареждане за официалната такса към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Това става най-лесно като ги сканирате и ни ги изпратите на електронната поща, но може и да ни ги предадете лично на адреса на кантората или да ни го изпратите чрез куриерска услуга.

6. Регистрацията на дизайна ви преминава през експертиза в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Уведомяваме ви при евентуална нужда от съдействие от вас за уточнения по заявката, ако Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) изиска това.

7. След успешно преминаване на експертизата в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) дизайнът ви е регистриран и защитен за територията на всички държави-членки на ЕС. Изпращаме ви свидетелството за регистрация в електронен вид по имейл (Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) не издава свидетелства на хартия).

Повече за условията за изпълнение на услугата може да научите по-долу в раздел „НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ“.

 • 1. Данни за притежателя на дизайна:

 • ИмеПрезимеФамилия
 • ГрадП.К.
 • квартал/ж.к.Улица/булевард
 • бл.вх.ет.ап.
 • НаименованиеЕИК/Булстат
 • ГрадП.К.
 • квартал/ж.к.Улица/булевард
 • бл.вх.ет.ап.
 • телефонелектронен адрес
 • уебсайт
 • 2. Продукти, за които да бъде заявен дизайнът:

 • 3. Автор на дизайна:

 • ИмеПрезимеФамилия
 • ГрадП.К.
 • бл.вх.ет.ап.
 • 4. Изображения на дизайна:

 • Пусни файловете тук или
  Accepted file types: jpg, jpeg, Max. file size: 20 MB.
  • 5. Желаете ли публикацията на регистрирания дизайн да бъде отложена за 30 месеца срещу заплащане на допълнителна държавна такса?

  • 6. Данни за контакт по повод заявката:

  • Имейл адресТелефон
  • 7. Начин на заплащане на държавната такса:

  • 0.00лв.
  • 8. Коментар към заявката:

  Уважаеми клиенти, на следващата страница ще имате възможност да прегледате и сверите още веднъж попълнените данни и ако всичко е наред, да финализирате заявката с бутон ЗАЯВИ.

  Натискането на бутон ЗАЯВИ е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с адвокат Христо Райчев и ни задължава да ви предоставим услугата при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи.

  Нашият ангажимент включва:

  • правна консултация за защита на правата ви – може да се осъществи на лична среща в нашата кантора, както и по телефонен или видеоразговор;
  • изготвяне на всички необходими документи за заявяване на дизайна за регистрация (заявка, вкл. списък с продукти, пълномощно, изчисляване на дължимите държавни такси, инструкции за плащане, заявления за изпълнение на указания от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в хода на регистрацията);
  • подаване на документите в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и проследяване на заявката до самата регистрация;
  • следене на срока на закрила на дизайна и подаване на напомнителен имейл до вас за изтичащ срок на закрила.

   

  Нашият ангажимент не включва:

  • консултации по счетоводни въпроси, както и изготвяне на документи, които нямат правен характер;
  • представителство при спорове относно регистрацията на дизайна – за тези услуги може да ви предложим индивидуална оферта;
  • проверка за оригиналност и новост на дизайна;
  • изготвяне на документи за подновяване на дизайна – за тези услуги ще ви предложим индивидуална оферта с напомнителния имейл за изтичане на срока на закрила на дизайна.

   

  Изпращането на заявка за услугата е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с адвокат Христо Райчев и ни задължава да ви предоставим услугата при условие че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи и информация.

   

  Какви разноски ще има освен адвокатския хонорар?

  За регистрация на един брой дизайн се заплаща официална такса по сметка на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в размер на 350 евро.

  Ако желаете отлагане на публикацията на дизайна ви, при заявяването се дължи такса по сметка на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в размер на 270 евро за един брой дизайн, а при публикуване на дизайна след изтичане на срока на отлагане се доплащат още 120 евро.

   

  Срок на изпълнение на услугата

  Заявяваме дизайна в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в срок от 2 работни дни от получаване на всички необходими документи и информация, освен ако сме договорили друг срок. Правата ви на заявител на дизайна възникват от датата на подаване на заявката. Цялата процедура по регистрация на дизайна в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) приключва обичайно за няколко дни.

   

  Задължение за конфиденциалност

  Всяка информация, която ни е предоставена от вас за изпълнение на услугата, включително и тази, предоставена чрез комуникация по електронна поща и телефон, е конфиденциална и не подлежи на разкриване съгласно Закона за адвокатурата (с изключение на информацията, която е част от публични регистри).

  Какъв трябва да бъде дизайнът?

  Дизайнът трябва да представлява външен вид на продукт, опаковка, интерфейс на сайт или платформа, шрифт или др., който е нов и оригинален (това означава, че дизайнът или несъществено отличаващ се от него дизайн не трябва е бил регистриран, публикуван, разгласяван или използван от друго лице). Дизайнът не трябва да противоречи на морала и обществения ред. Дизайнът не следва да е обусловен единствено и само от техническата функционалност на продукта. В случай че знаете за вече съществуващ дизайн на пазара, независимо къде по света, който е идентичен или много подобен на вашия, препоръчваме да изберете друг дизайн или да се свържете с нас за консултация.

  В случай, че желаете регистрация на повече от един дизайн, тогава е възможно да се подаде една обща множествена заявка при определени услвоия. Това ще намали дължимите от вас държавни такси. На база предоставената от вас информация ние ще преценим дали такава множествена заявка е възможна и ще оптимизираме разхода ви.

   

  Как  протича процедурата по регистрация на дизайна и какво значи отлагане на публикацията?

  След подаването на заявката за дизайна ви Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) извършва експертиза на заявката, за да провери съответствието й със законовите изисквания. Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) не проверява служебно дали дизайнът ви е оригинален и нов, поради което процедурата е много опростена и бърза. На следващия етап, ако заявката отговаря на изискванията, Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) взима решение за регистрация на дизайна и издава свидетелство в електронен вид.

  Имате възможност при заявяването на дизайна да поискате отлагане на публикацията му с 30 месеца от датата на заявката. Това означава, че дизайнът ви няма да бъде публикуван и видим за всички (това ще стане едва след изтичане на 30-ия месец).

   

  Какви права ми дава регистрацията на дизайна ми?

  Регистрацията на дизайна ви дава изключителни права – по правило само вие можете да използвате дизайна или или несъществено отличаващ се от него дизайн. Използването от други лица става само с ваше съгласие (в противен случай е налице нарушение на правата ви върху дизайна и имате законовите средства за защита).  Можете да забранявате на всеки друг да използва дизайна ви или несъществено отличаващ се от него дизайн.

   

  За колко колко време е защитен дизайнът ми и в кои държави важи закрилата?

  Срокът на действие на регистрацията на общностен дизайн за ЕС е 5 години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновяван за четири последователни периода от по 5 години срещу заплащане на такса (тоест максималният срок на закрила е 25 години).

  Регистрираният в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) дизайн ви дава защита за територията на всички държави-членки на ЕС.

  Споделяне: