Регистрация на търговска марка в България

През LegalMasters.bg може лесно и изцяло онлайн да заявите регистрация на марка в България и ние ще ви предоставим бърза и компетентна адвокатска услуга.
регистрация на търговска марка в България

Планирате пускане на продукт или стартиране услуга? Направете своята регистрация на търговска марка в България. Така защитавате вашето име или лого на пазара. Правите първата стъпка към изграждане на бизнес идентичност и репутация.

Ако предлагате вашите продукти или услуги в две или повече държави-членки на ЕС можете да регистрирате търговска марка в ЕС.

В хонорара е включен ДДС.

540.00лв.с ДДС
Заяви

Какво ви е нужно, за да заявите услугата?

За да направите заявка ще трябва да направите преценка за основните обстоятелства за регистрацията. След това да попълните формата по-долу. В раздел „ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ“ ще намерите подробна информация за попълване на формата.

Защо да ни възложите услугата?

 • имаме дългогодишен опит в сферата на марките и дизайните. Внимателно преценяваме най-подходящия начин за защита на марката ви.  Целим да получите най-ефективна защита и да бъдат минимизирани потенциалните спорове с други притежатели;
 • цялата процедура става бързо и  онлайн. Комуникацията с нас и изпълнението на услугата става по електронен път.  Не се налагат нотариални или други заверки на документи;
 • в хода на регистрацията и след това, можем да ви предложим правно обслужване и съдействие при подготовка на лицензионни договори, подновявания на марката, прехвърляния и др.;
Адвокат Христо Райчев
Здравейте, аз съм адвокат Христо Райчев от LegalMasters.bg и съм вашият адвокат за тази услуга.
Ако имате въпрос, ме потърсете на тел. 088 59 80 171 или на raychev@legalmasters.bg и ще направя всичко възможно да ви отговоря веднага.

Как става заявката и изпълнението на услугата?

1. Попълвате данни за бъдещата марка съгласно формата по-долу и заплащате адвокатския хонорар – понастоящем може да заплатите с банков превод.

2. Ние се свързваме с вас в рамките на един работен ден.  В удобен за двете страни ден и час провеждаме правната консултация и уточняваме всички детайли. След това започваме работа по изпълнението на услугата. Изготвяме списък на стоките/услугите, за които да бъде заявена марката ви. Ако е необходимо, ви го изпращаме за окончателно одобрение.

3. Подаваме заявката в Патентно ведомство в качеството си на ваш представител по индустриална собственост. Изпращаме потвърждение за подадената заявка за марка, пълномощно за заявката и инструкция за размера и плащането на държавната такса за заявяването към Патентно ведомство. Вие преглеждате пълномощното и го разписвате. Не е необходима нотариална заверка. Ако заявката за марка е на името на дружество, поставяте и печата на дружеството. Заплащате таксата за заявяване по банковата сметка на Патентно ведомство съгласно инструкцията ни.

4. Връщате ни подписаното пълномощно обратно и копие от платежното нареждане за държавната такса за заявяване. Това става най-лесно като ги сканирате и ни ги изпратите на електронната поща. Можете да ни ги предадете и лично на адреса на кантората или да чрез куриерска услуга.

5. Регистрацията на марката ви преминава през експертиза и публикация в Патентно ведомство. Уведомяваме ви при евентуална нужда от съдействие от вас за уточнения по заявката, ако Патентно ведомство изиска това. Уведомяваме ви за евентуални възражения или опозиции от притежатели на по-ранни права, ако бъдат подадени такива. Информираме ви за последиците от тях , както и за възможните действия за защита.

6. След успешно преминаване на процедурите в Патентно ведомство ви изпращаме инструкция за плащането на държавната такса към тях за издаване на свидетелство за регистрация. Заплащате таксата по банковата сметка на Патентно ведомство съгласно инструкцията ни.

7. Марката ви е регистрирана и защитена за територията на Република България. Изпращаме ви решението и свидетелството за регистрация в оригинал по пощата.

Повече за условията за изпълнение на услугата може да научите по-долу в раздел „НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ“.

Уважаеми клиенти, на следващата страница ще имате възможност да прегледате и сверите още веднъж попълнените данни и ако всичко е наред, да финализирате заявката с бутон ЗАЯВИ.

Натискането на бутон ЗАЯВИ е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с адвокат Христо Райчев и ни задължава да ви предоставим услугата при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи.

Нашият ангажимент включва:

 • правна консултация за защита на правата ви. Може да се осъществи на лична среща в нашата кантора, както и по телефон или чрез видеоразговор; консултацията включва предварителна обща проверка за идентични или сходни по-ранни марки/заявки в официалните онлайн бази данни на Патентно ведомство, EUIPO и WIPO;
 • изготвяне на всички необходими документи за заявяване на марката за регистрация. Заявка, вкл. списък със стоки/услуги, пълномощно, изчисляване на дължимата държавна такса, инструкция за плащане, заявления за изпълнение на указания от Патентно ведомство в хода на регистрацията;
 • подаване на документите в Патентно ведомство и проследяване на заявката до самата регистрация;
 • следене на срока на закрила на марката и подаване на напомнителен имейл до вас за изтичащ срок на закрила.

 

Нашият ангажимент не включва:

 • консултации по счетоводни въпроси, както и изготвяне на документи, които нямат правен характер;
 • представителство при възражения, опозиции, искания за заличаване и отменяне и други спорове относно регистрацията – за тези услуги може да ви предложим индивидуална оферта;
 • пълно и подробно проучване за притежатели на идентични или сходни по-ранни права – за тези услуги може да ви предложим индивидуална оферта;
 • изготвяне на документи за подновяване на марката – за тези услуги ще ви предложим индивидуална оферта с напомнителния имейл за изтичане на срока на закрила на марката.

 

Изпращането на заявка за услугата е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с адвокат Христо Пламенов Райчев. Това ни задължава да ви предоставим услугата при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи и информация.

 

Какви разноски ще има освен адвокатския хонорар?

За подаване на заявка за регистрация на търговска марка в България се заплаща държавна такса по сметка на Патентно ведомство в размер на 520 лева. Тази такса включва до 3 (три) класа стоки/услуги на заявката.  За четвърти и следващите класове стоки/услуги, ако има такива, се дължи допълнителна държавна такса – по 30 лева на клас. При успешна регистрация се дължи допълнителна държавна такса за издаване на свидетелство в размер на 50 лева. Така общият размер на държавните такси за до 3 (три) класа стоки/услуги е 570 лева.

 

Срок на изпълнение на услугата

Заявяваме марката в Патентно ведомство в срок от 2 работни дни от получаване на всички необходими документи и информация, освен ако сме договорили друг срок. Правата ви на заявител на марката възникват от датата на подаване на заявката. Цялата процедура по регистрация на марката в Патентно ведомство приключва обичайно за 6-9 месеца. Изключение са случаите, когато има спорове с притежатели на предходни права.

 

Задължение за конфиденциалност

Всяка информация, която ни е предоставена от вас за изпълнение на услугата, включително и тази, предоставена чрез комуникация по електронна поща и телефон, е конфиденциална и не подлежи на разкриване съгласно Закона за адвокатурата. Изключение има само за информацията, която е част от публични регистри.

Каква да бъде марката?

Марката трябва да бъде отличителна.  Не трябва да се състои единствено и само от описание на стоките/услугите, за които ще бъде заявена. Марката не трябва да противоречи на морала и обществения ред. В случай че знаете за вече съществуваща марка, която е идентична или много сходна на вашата марка, и се използва от ваш конкурент за подобни стоки/услуги, препоръчваме да изберете друга марка или да се свържете с нас за консултация. За всички останали изисквания ще бъдете уведомени след заявяване на услугата и получаване на информацията за марката, която желаете да бъде регистрирана.

 

Какво представляват стоките/услугите и класовете, за които е заявена марката?

Всяка регистрация на търговска марка в България се прави за определени стоки и услуги, във връзка с които притежателят възнамерява да я използва. Стоките и услугите имат утвърдени наименования. Те са групирани според същността и характера си в класове. Съгласно Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) такива са напр. козметика, почистващи препарати, мляко и млечни произведения и др. На база дадената от вас информация, ще изготвим списък на стоките и услугите и ще ги подредим в съответните класове. Броят класове, за които се заявява марката, влияе на държавната такса за регистрацията й. Веднъж заявена марката, списък й на стоки/услуги не може да бъде разширяван с добавяне на нови. Стремим се да изграждаме оптимален списък на стоките и услугите. Такъв, даващ достатъчно широка защита срещу оправдан разход и  минимизиращ рисковете от претенции на участници от сектори, в които нямате реален интерес.

 

Как  протича процедурата по регистрация на марката?

След подаването на заявката за марката ви Патентно ведомство извършва формална експертиза и експертиза по същество на заявката, за  да провери съответствието й със законовите изисквания. На тази фаза се проверява и списъкът на стоки/услуги, за които е заявена марката, като Патентно ведомство може да дава указания за коригирането му. На следващия етап заявката за марка се публикува и се дава възможност на притежатели на идентични или сходни по-ранни права да се противопоставят на регистрацията, като подадат опозиция срещу заявката. В случай, че бъде подадена опозиция, пред Патентно ведомство се развива спор, решението по което може да бъде обжалвано, включително и в съд. При липса на опозициии или ако подадените опозиции бъдат отхвърлени, марката се регистрира от Патентно ведомство и регистрацията се публикува.

 

Какви права ми дава марката ми?

Марката ви дава изключителни права. Само вие можете да използвате марката или сходни на нея знаци за съответните стоки/услуги, като използването й от други лица за тези стоки/услуги става само с ваше съгласие (в противен случай е налице нарушение на правата ви върху марката и имате законовите средства за защита).  Можете да забранявате на всеки друг да използва марката ви или сходни на нея знаци за съответните стоки/услуги. Регистрираната марка ви помага и в редица други области, включително за по-добра защита на запазения от вас домейн, в случай че извършвате дейност онлайн.

 

За колко колко време е защитена марката ми и в кои държави важи закрилата?

Марката ви получава защита за 10 години, считано от датата на заявяването й. През тези 10 години не дължите никакви допълнителни държавни такси за защита на марката ви. Срокът на защита на марката може да се подновява неограничено за 10-годишни периоди, като за целта трябва да се подаде искане за подновяване и да се заплати съответна държавна такса.

Регистрираната в Патентно ведомство марка ви дава защита за територията на Република България.

Споделяне: