×

Вещни тежести

Споделяне:


Друга основна част от практиката на адвокатите от LegalMasters.bg е предоставяне на цялостна защита по сделки с недвижими имоти. Услугите ни тук включват:

  • Проучване собствеността, тежести и други вписвания за имот – за купувачите правим детайлно проучване на собствеността на избрания имот и наличието на тежести – изследваме историята на собствеността, проверяваме за ипотеки, възбрани, искови молби, завещания и изобщо за наличие на права на трети лица и др. Имаме опит и при публични продани на ЧСИ или синдик. За продавачите също осъществяваме преглед на наличните документи за имота с оглед безпроблемна бъдеща сделка.
    Проучването правим в два варианта:

Базово проучване – правим анализ само по предоставени от клиента документи и по електронни справки от публичните регистри.
Пълно проучване – правим анализ както по предоставени от клиента документи и електронни справки, така и на място в институциите, включително съд, имотен регистър, кадастър, общини, публични регистри, като  снабдяваме клиента с актове и книжа, които имат отношение към собствеността или самата бъдещата сделка.
Можем да ви предоставим и само електронни справки за вписванията по лице или по имот или за заснемането на имот в кадастъра.

  • Пакет правна защита и съдействие при покупка на недвижим имот – включва както проучване на собствеността и тежести, така и изготвяне или преглед на предварителен договор, изготвяне или преглед на договора за покупко-продажба и ипотека, преговори и комуникация с продавача, банка, нотариус.


Как работим: Свързвате се с нас чрез email: contact@legalmasters.bg или на тел. 0893050449. Предоставяте ни по електронен път необходимата информация за вашия случай и още същия ден уточняваме всички факти и обстоятелства по казуса. Получавате оферта за адвокатския ни хонорар и след нейното приемане започваме да работим по услугата.

Полезно: На секция Калкулатори на сайта можете лесно да изчислите с точност нотариални такси за бъдещата сделка.

Споделяне: