×

Имуществени отношения

Споделяне:


Наследяването и брака са типичните случаи, когато между лицата се зараждат сложни отношения на съсобственост, поради което възниква нужда от подялба на имущество и окончателно уреждане на тези отношения, било по доброволен път или по съдебен ред. Подобни отношения могат да се появят и при сделки с придобиване на имущество в идеални части и от други обстоятелства.

Съдействаме на нашите клиенти, като предоставяме услуги за:

  • Консултации за уреждане на имуществени отношения – даваме становище относно възможностите за уреждане на отношения преди или след при възникнала съсобственост – определяне на наследствени квоти, съдебна и извънсъдебна делба, възможности за поделяемост на имоти, изготвянето на саморъчно или на нотариално завещание, възможни правни действия;
  • Уреждане на имуществени отношения по повод брак – изготвяне на брачен договор и уреждане на имуществени отношения преди или по време на брака, делба на имущество в брачния процес или след него.
  • Правно съдействие при наследяване защита и съдействие в процедури по приемане или отказ от наследство, приемане на наследство по опис, производства по обявяване на недействителност на завещание, защита при възстановяване на накърнени запазени части;


Как работим: Заявявате съответната услуга от категория Недвижими имоти, като ни предоставяте необходимата информация за вашия случай. Ние се свързваме с вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства и ви изпращаме оферта за правната услуга. Ако приемете офертата, сключваме договор и започваме да работим по вашия казус.


Полезно: На секция Калкулатори на сайта можете лесно да изчислите с точност нотариални такси за сделки за прехвърляне на имущество и делба.

Споделяне: