×
Uncategorized @bg, Бизнес, Недвижими имоти, Ново

Калкулаторите на LegalMasters.bg, Част I: Такси по граждански и търговски дела

Споделяне:

В LegalMasters.bg сме наясно, че наемането на адвокат изглежда като сериозно начинание с неизвестно финасово изражение за клиента. Ето защо сме твърдо решени да помогнем на всеки посетител да вземе по-информирано решение при ползването на правни услуги. Да пресметне как консултацията или подемането на дело ще се отразят на бюджета му – понякога с изненада в позитивна посока.


Така се появи идеята и в последствие реализацията на безплатни онлайн калкулатори за изчисляване на таксите и разноските, които биха се дължали при предприемане на различни правни действия.


В тази поредица екипът ни ще ви запознае с различните калкулатори. Като освен за клиенти, могат да бъдат от полза и за колеги юристи при изчисляване на прогнозните такси и разноски в ежедневната им работа.


Част I: Калкулатори за такси по граждански и търговски дела

В този раздел ще намерите два калкулатора: 1. за съдебни такси за исково производство и 2. за съдебни такси за искове за недвижими имоти.


1. Калкулатор за съдебни такси за исково производство

Този калкулатор изчислява държавната такса, която се дължи към съдилищата в Република България по граждански и търговски дела за парични претенции. Такива са например претенциите за дължими суми по договор, по фактури между търговци и др.

При въвеждането на размера на претендираната сума ще получите размера на таксата, която ще се дължи на съда.

Примерно изчисление на такса за парична претенция по гражданско дело


Ако имате една основна претенция, но към нея се дължат неустойки или лихви за забава, следва да направите отделно изчисление и за тях. Те представляват втора самостоятелна претенция.

Тук имате възможност да посочите и калкулаторът да изчисли и таксата ви за следващата втора въззивна инстанция, както и за третата касационна инстанция, в случай, че делото ви достигне за разглеждане до тях. Следва да имате предвид, че не всички дела достигат до третата инстанция. В случай, че претенцията ви е под 5000 лв. по гражданско дело, или под  20 000 лв. по търговско дело, разглеждането на делото ви ще се ограничи до втората инстанция. Не следва да настройвате калкулатора да изчислява третата инстанция.


2. Калкулатор за съдебни такси за искове за недвижими имоти

Този калкулатор изчислява държавната такса, която се дължи към съдилищата в Република България за претенции, които касаят недвижими имоти. Например за право на собственост или други вещни права върху имот, разваляне на договор с предмет вещни права върху имот и др.

Тук следва да посочите размера на т.нар. данъчна оценка на имота – стойността на имота, която е определена за данъчни цели от общината, в която той се намира.

Примерно изчисление за такси по дело за имотна претенция


Ако претенцията се отнася само до идеална част от имота, следва да пресметнете предварително тази идеална част от стойността на данъчната оценка. След това да въведете полученото число. Ако претенцията се предявява от няколко лица, съдебната такса се определя и внася отделно за всяко от тях.При нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт, фейсбук или на имейл contact@legalmasters.bg.Ако искате да се запознаете с останалите ни безплатни онлайн калкулатори, вижте следващите части на поредицата:

Част II: Калкулатори за минимални адвокатски възнаграждения

Част III: Калкулатори за нотариални такси и разноски

Част IV: Калкулатори за такси на частни съдебни изпълнители

Споделяне: