×
Uncategorized @bg, Бизнес, Недвижими имоти, Ново

Калкулаторите на LegalMasters.bg, Част II: Mинимални адвокатски възнаграждения

Споделяне:

В LegalMasters.bg сме наясно, че наемането на адвокат изглежда като сериозно начинание с неизвестно финасово изражение за клиента. Ето защо сме твърдо решени да помогнем на всеки посетител да вземе по-информирано решение при ползването на правни услуги. Да пресметне как консултацията или подемането на дело ще се отразят на бюджета му – понякога с изненада в позитивна посока. Това е възможно с нашия калкулатор за минимални адвокатски възнаграждения.


Така се появи идеята и в последствие реализацията на безплатни онлайн калкулатори за изчисляване на таксите и разноските, които биха се дължали при предприемане на различни правни действия.


В тази поредица екипът ни ще ви запознае с различните калкулатори. Освен за клиенти, могат да бъдат от полза и за колеги юристи при изчисляване на прогнозните такси и разноски в ежедневната им работа.


Част II: Калкулатори за минимални адвокатски възнаграждения

В този раздел ще намерите три калкулатора: 1. за минимални адвокатски възнаграждения по граждански и търговски дела, 2. за минимални възнаграждения по изпълнителни дела и 3. за минимални възнаграждения по административни дела.


1. Калкулатор за минимални възнаграждения по граждански и търговски дела

Този калкулатор изчислява минималното адвокатско възнаграждение за една инстанция. То се дължи на адвокат за водене на граждански и търговски дела за парични и имотни претенции съгласно Наредба на Висшия адвокатски съвет.

Тук следва да въведете размера на вашата претенция. Това е сумата, която ви се дължи или пък цената на имота, за който искате да се води съдебното дело.

Примерно изчисление за минимален хонорар за парична претенция.


Трябва да знаете, че изчислението се отнася за една съдебна инстанция.

Също така, в случай, че вашият адвокат е регистриран по Закона за ДДС, той следва да ви начисли допълнително данъка върху договореното възнаграждение.

Калкулаторът позволява и изчисляване на минималното възнаграждение при някои особени видове дела. В този случай избирате някоя от предложените опции. Ако делото ви не е от изброените, не трябва да избирате нищо. Само въведете размера на претенцията си.

Важно! Вашият адвокат не е длъжен да договаря възнаграждение на минимален размер. То зависи освен от размера на претенцията ви, така и от фактическата и правна сложност на вашия случай. Калкулаторът има изключително и само информативен характер.


2. Калкулатор за минимални възнаграждения по изпълнителни дела

Този калкулатор изчислява минималното адвокатско възнаграждение, което се дължи на адвокат за образуване, водене или защита по изпълнителни дела за парични вземания съгласно Наредба на Висшия адвокатски съвет.

Примерно изчисление за минимален хонорар за претенция на кредитор.


Тук на първо място следва да посочите дали изчислявате в качеството си на кредитор, или на длъжник. Значението на това разделение е, че ако сте кредитор, калкулаторът ще прибави автоматично допълнително възнаграждение, ако изпълнителното дело тепърва ще се образува от адвоката.

В полето за стойност следва да въведете размера на дълга. Това е сумата, посочена в изпълнителния лист, като включва както главницата, така и присъдената в листа за забава и разноски.

Тук важи всичко казано по-горе за начисляването на ДДС, както и за това задължителен ли е минималният размер за вашия адвокат.


3. Калкулатор за минимални възнаграждения по административни дела.

Този калкулатор изчислява минималното адвокатско възнаграждение за една инстанция, което се дължи на адвокат за водене на административни дела съгласно Наредба на Висшия адвокатски съвет.

Примерно изчисление за минимален хонорар за административно дело с материален интерес.


В полето за стойност следва да въведете материален интерес. В случая това е сумата, с която са засегнати вашите права и законни интереси от страна на администрацията – например глоба, имуществена санкция, сума по ревизионен акт и др.

И тук важи всичко казано по-горе за начисляването на ДДС, както и за това задължително ли е адвокатът ви да се договаря с вас само за минимални адвокатски възнаграждения.Ако имате нужда от допълнителна информация за описаните калкулатори, можете да се свържете с нас на имейл contact@legalmasters.bg.Ако искате да се запознаете с другите ни безплатни онлайн калкулатори, вижте останалите части на поредицата:

Част I: Такси по граждански и търговски дела

Част III: Калкулатори за нотариални такси и разноски

Част IV: Калкулатори за такси на частни съдебни изпълнители

Споделяне: