×
Uncategorized @bg, Недвижими имоти, Ново

LegalMasterClass: Правната услуга като превенция.

Споделяне:

Защо ще спестим много като се допитваме до адвокат?

За добро или лошо, в даден етап от живота на всеки се налага да използва правни услуги. Битува грешното схващане, че тези услуги са необходими едва след възникването на даден казус. Ще се опитаме да обясним защо е много по-добре да се използват услугите на адвокат/юрист ПРЕДИ проблемът да е настъпил.


Правилно определяне на казуса


Професионалната консултация преди настъпването на даден проблем, ви дава възможността да получите правилно определяне на казуса. Ще знаете какви са вашите права и задължения, какви правни регулации съществуват, възможните санкции и т.н.

Много често хората мислят, че могат и сами да определят от коя сфера на правото е техния проблем. Юристът, обаче, е този, който може да го разпознае правилно и да ви насочи към компетентен специалист.

Спазване на сроковете

Може да ви се стори странно, но сроковете в правото имат своите особености и се изчисляват по различен начин. Пропускането на даден срок може да доведе дори до загуба на дело. Адвокатът е този, който може да посочи изтекла погасителна давност или да определи датата, преди която трябва да заведете дадено дело, за да прекъснете придобивна давност и др.


Сценарии за действие


На трето място, правната превенция ви дава по-широк спектър от варианти за благоприятно разрешаване на създалия се казус. Адвокатът може да начертае различните сценарии за действие и техните плюсове и минуси. Когато имате предварително изготвен от него план, ще си спестите прибързани и необмислени решения, които могат да имат силно негативни последици – финансови, междуличностни, стресови.

Пример: При съсобственост, адвокатът може да ви посъветва да заведете дело за делба, с което да бъде постигната удовлетворителна за страната извънсъдебна спогодба.


Оптимизиране на финансовите разходи


Не е за пренебрегване и фактът, че използването на професионална консултация и съдействие често минимизира или поне оптимизира финансовите разходи по казуса. Предварителната яснота ви дава възмосност винаги да изберете варианта за решение, който би бил най-изгоден за вас от финансова гледна точка. Чрез предварителната правна консултация можете да спестите налагане на имуществени санкции, административни мерки, съдебни разноски и т.н.

Пример: Таксите и разноските при едно заповедно производство или доброволна делба са значително по-ниски от общото исковото производство/съдебната делба.


Контролирате събитията в по-голяма степен


Навременното правно съдействие ви дава възможност да контролирате събитията и ситуацията по казуса. Не сте притиснати от изтичащи срокове, неустойки за забава и др. Не сте изгубили част от възможните решения поради прибързано предприети действия или бездействие.

Пример: Консултирането с адвокат преди подписване на документи по имотна сделка, би ви спестило доста проблеми. Най-често те са свързани с неизгодни клаузи, изтичащи срокове, неустойки, стресови ситуации по набавяне на документи в последния момент и др.


Имате съюзник с трезв поглед над проблема


Превантивната роля на адвоката е особенно ценна в казуси, засягащи наследствени въпроси, делба на имущество, както и при проблемни ситуации в отношенията с бизнес партньори и съдружници.

В този род казуси често са замесени емоции. Те пречат на трезвата преценка и са предпоставка за допускане на импулсивни и неподходящи действия. Ролята на консултиращия адвокат е да даде на страните практични съвети и насоки. С тях ще разрешите ситуацията по безболезнен и бърз начин, спестявайки време и съхранявайки отношенията си.  

Считаме, че както здравната превенция предпазва от тежки заболявания, а ранното диагностициране ви дава големи възможности за справяне с болестта, така и правната превенция е тази, която ви дава възможностите да разрешите даден казус по най-благоприятния начин.


На нашия сайт legalmasters.bg можете да запазите час за консултация, която според предпочитанието ви може да се проведе лично в кантората ни или изцяло онлайн.

За консултация и съдействие можете да се свържете с  екипа на Legalmasters.bg чрез фейсбук страницата на кантората, на имейл contact@legalmasters.bg или на тел. 0893050449


Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа и не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.

Споделяне: