×
Бизнес, Ново

Програма в подкрепа на лица, извършващи туроператорска дейност

Споделяне:

Нова схема за държавна помощ е одобрена от Европейската комисия. Тя е за лица, извършващи туроператорска дейност и ще бъде в размер до 15% от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания.


Осигуреното финансиране е в размер на 16 млн. лева. То ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства за компенсиране на загуби в резултат на пандемията. Лицата, извършващи туроператорска дейност, ще могат да използват средствата единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март до 31 декември 2020 г. поради възникналата пандемия от COVID-19.


Редът и критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, предстои да бъдат одобрени с решение на Министерски съвет.

Очакваната дата за старт на кандидатстването по новата схема е 01.07.2021 г.


Ние от LegalMasters.bg ще съдействаме отново на желаещите туроператори.

Заинтересованите туроператори могат да се свържат с нас чрез фейсбук страницата ни, чрез формата за контакт в сайта, на email: contact@legalmasters.bg или на телефон 0893 050 449, като след публикуване на условията за кандидатстване, ще се свържем приоритетно с тях.

Споделяне: