×

За нас

Споделяне:

Екип на LegalMasters.bg:


адвокат Женя Недева

адвокат Женя Недева

управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ и създател на LegalMasters.bg

член на Софийска адвокатска колегия

Образование: Магистър по право – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Курс и сертификат за владеене на юридически английски език ILEC на Cambridge University

Правна експертиза: търговско и дружествено право, несъстоятелност и изпълнително производство, вещно право и сделки с недвижими имоти, процесуално представителство, административно право

Работни езици: български, английски и френски език

nedeva@legalmasters.bg

адвокат Мирена Йорданова

съдружник в Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“

член на Софийска адвокатска колегия

Образование: Магистър по право – Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието

Правна експертиза: процесуално представителство, изпълнително производство, търговско право, облигационно право и наследствено право

Работни езици: български, английски и италиански език

yordanova@legalmasters.bg

адвокат Мирена Йорданова
адвокат Христо Райчев

адвокат Христо Райчев

асоцииран адвокат при Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“

член на Софийска адвокатска колегия

Образование: Магистратура по Интелектуална собственост – магистърска програма на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Университета в Торино, Италия и Международната организация по труда.

Магистър по право – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Специализация по авторско право Copyright X към Harvard Law School Квалификационен курс към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Юридическа академия в Одеса, Украйна.

Правна експертиза: интелектуална собственост

Работни езици: български, английски, испански и френски език

raychev@legalmasters.bg

адвокат Красина Панова

асоцииран адвокат при Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“

член на Софийска адвокатска колегия

Образование: Магистър по право – Югозападен университет „Неофит Рилски“, бакалавър по Социология – Югозападен университет „Неофит Рилски“

Правна експертиза: данъчно и административно право, търговско и дружествено право, вещно право, семейно право, процесуално представителство

Работни езици: български и английски език

panova@legalmasters.bg

адвокат Красина Панова
Георги Димитров

Георги Димитров

Юридически сътрудник и комуникация с клиенти в Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“

Образование: 148 СОУ „Проф. д-р Любомир Милетич” – хуманитарен профил, следвал Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Професионален опит: Сътрудник работа с държавни институции, съдилища, ЧСИ, нотариални кантори и др.

Работни езици: български и английски език

dimitrov@legalmasters.bg

LegalMasters.bg обединява адвокати със специфичен опит и разнообразна правна експертиза, което ни позволява да предлагаме:

  • бързи онлайн правни услуги на гражданите и бизнеса;
  • комплексно правно обслужване на юридически лица – търговци, сдружения и обединения;
  • ефективни средства за защита на имуществените права на гражданите и бизнеса.

Legalmasters лого

В своята работа се ръководим от принципите на адвокатската професия за независимост, почтеност, конфиденциалност, уважение и професионално поведение, правна защита и действия съобразно законните права и интереси на клиента.

Постоянно се развиваме и подобряваме услугите си, както и се стремим да изграждаме дългосрочни отношения с нашите клиенти, посредством добра комуникация и навременна реакция, разбиране на бизнеса на клиента, както и откритост и прозрачност при консултирането и предоставянето на правната услуга.

Платформата се оперира от „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ – адвокатско съдружие, създадено и действащо съгласно Закона за адвокатурата.

Споделяне: