×

Сфери на дейност

Споделяне:


В LegalMasters.bg се занимаваме професионално със защита на правата и интересите на гражданите и бизнеса както при реализирането на големите им проекти, така и при техните ежедневни сблъсъци с правото и администрацията.

Към нас може да се обърнете за съдействие при граждански и търговски спорове пред българските съдилища, събиране на вземания и защита на длъжници, проучване на собственост и представителство при преговори и сделки с недвижими имоти, консултации при търговски сделки и спорове, интелектуална собственост, оспорване на актове на администрацията, уреждане на имуществени отношения, възникнали от брак или наследяване и всякакви други въпроси, които засягат ваши права и законни интереси.

В тази секция на LegalMasters.bg можете да научите повече за работата ни в сферата, която представлява интерес за вас.

Споделяне: