×

Правно обслужване на бизнеса

Споделяне:


Основна част от практиката на адвокатите от LegalMasters.bg е съсредоточена в правно обслужване на търговци и юридически лица.

Работим с бизнеса в следните области:

  • Изготвяне или преглед на договори между търговци – търговска продажба, лизинг, превоз, изготвяме рамкови и типови  договори, търговски наеми, заем, консултираме по договори с кредитни институции и други, съобразно конкретния бизнес на клиента.
  • Участие в преговори – при сключване, изпълнение или неизпълнение на търговски сделки, договори с кредитни институции, застрахователи, лизингодатели и други, съобразно конкретния бизнес на клиента. Извършваме и правен анализ на контрагент с оглед бъдещо сключване на договор.
  • Правен анализ за законосъобразност и оптимизация на бизнеса – съдействаме за изглаждане на процеси, клаузи в договори или други обстоятелства, които биха изложили бизнеса на риск от имуществени санкции и друг вид отговорност пред потребители, контрагенти или държавни органи.
  • Трудово право – съдействаме по въпросите на назначаване, освобождаване на работници, ползване на отпуск, дисциплинарна и имуществена отговорност, защита по трудови дела.
  • Месечно абонаментно обслужване – предоставяме съдействие за търговци по правни въпроси, възникващи в ежедневната работа на бизнеса.
  • Изготвяне на общи условия и политики за поверителност за уебсайт – за онлайн бизнесите изготвяме правната рамка на договорните им отношения, както и правилата за обработка на лични данни, имаме опит с всякакви онлайн бизнеси, платформи и услуги;

Как работим: Изпращате ни запитване или заявявате съответната услуга от категория За бизнеса, ако услугата има предварително определен адвокатски хонорар, го заплащате. Ние се свързваме с вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства, ако услугата изисква оферта, ви изпращаме такава. Ако приемете офертата, сключваме договор и започваме да работим по вашия казус.

Споделяне: