×

Управление на собствеността

Споделяне:

Осигуряваме правно съдействие при въпроси на управление на собственото имущество, като:

  • Изготвяне на договор за наем за жилищни и други имоти, консултиране относно уреждане на отношения между наемодател и наемател. Вписване на договор за наем в имотния регистър.
  • Доверително управление на имущество
  • Изготвяне на договор за изработка (Строително-монтажни работи (СМР), ремонти) за жилищни и други имоти, консултиране относно изпълнение/неизпълнение по такива договори;
  • Представителство пред застрахователни компании във връзка с изплащането на застрахователни обезщетения по имуществени застраховки. Процесуално представителство по дела при настъпило застрахователно събитие;
  • Провеждане на общо събрание на етажната собственост –предварителна организация и повеждане на събрание на етажната собственост с оглед осигуряване законосъобразност на взетите решения, защита пред съд срещу незаконни действия на отделни собственици и/или управителя на сграда в режим на етажна собственост.

Как работим: Заявявате съответната услуга от категория Недвижими имоти, като ни предоставяте необходимата информация за вашия случай. Ние се свързваме с вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства и ви изпращаме оферта за правната услуга. Ако приемете офертата, сключваме договор и започваме да работим по вашия казус.

Полезно: На секция Калкулатори на сайта можете лесно да изчислите с точност нотариални такси за сделки като заверка на договор за наем.

Споделяне: