×

Събиране на вземания

Споделяне:


В LegalMasters.bg вземаме защитата на кредитора много сериозно, тъй като знаем колко затруднения създават забавените плащания за всеки работещ бизнес или пък за изправния кредитор физическо лице. Ето защо предлагаме цялостна правна защита на гражданите и бизнеса при събиране на вземания в следните направления:

  • Проучване на имуществото на длъжника – извършваме внимателна проверка и даваме становище по възможностите за събиране на вземането. По възлагане от кредитора може да предприемем и конкретни действия по извънсъдебно събиране на вземането;
  • Събиране на вземане по съдебен ред – инициираме съдебни производства за парични претенции както съгласно сключен писмен договор, така и само по издадени фактури. Когато съществува риск, винаги предприемаме действия за предварително обезпечаване на претенцията чрез запориране на средствата по банковата сметка на длъжника, възбрана върху имот, или по друг подходящ начин, което гарантира бъдещото удовлетворяване на вземането и нерядко осигурява пълно удовлетворяване още преди развитието на съдебното дело.
  • Образуване и водене на изпълнително дело – ако вече имате изпълнителен лист, можем да инициираме изпълнително производство при съдебен изпълнител и да предприемем действия с цел ефективно събиране на вземането.
  • Защита на кредитора в рамките на производство по несъстоятелност – с оглед конкретните обстоятелства и интереса на кредитора съдействаме за иницииране  на производство по несъстоятелност срещу длъжника, а ако вече такова е открито, предприемаме действия по предявяване на вземания, представителство в процедурите по оспорване на вземания и по законосъобразното разпределение на имуществото на длъжника.

Как работим: Заявявате съответната услуга от категория Кредитор – длъжник, като ни предоставяте необходимата информация за вашия случай. Ние се свързваме с вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства и ви изпращаме оферта за правната услуга. Ако приемете офертата, сключваме договор и започваме да работим по вашия казус.

Полезно: На секция Калкулатори на сайта можете лесно да изчислите с точност съдебните такси за съдебно производство, както и таксите на частния съдебен изпълнител.

Споделяне: