×

Съдебни дела

Споделяне:


Основна част от практиката на адвокатите в LegalMasters.bg е представителство пред съдилищата в цялата страна:

  • Представляваме бизнеса по дела, свързани с неизпълнение на задължения по търговски сделки и събиране на вземания.
  • Водим дела за защита правото на собственост и вещни права, съдебна делба на имущество и всякакви имуществени спорове, възникнали от сделка, брак или наследяване. Защитаваме гражданите по дела от банки, фирми за бързи кредити, колекторски фирми, монополни дружества, включително и в случаите на неравноправни клаузи в потребителски договори.
  • Защитаваме граждани и търговци по данъчни въпроси, трудови спорове, както и при обжалване на актовете на администрацията пред административните съдилища – заповеди, актове за установяване на задължения, ревизионни актове, наказателни постановления.


Вярваме, че воденето на съдебни производства не трябва да е самоцел – когато е в интерес на клиента, винаги препоръчваме извънсъдебно уреждане на спора. Често обаче съдът е единственият начин за ефективна защита на правата и законните интереси на клиента.


Как работим: Заявявате съответната услуга от категория Съдебни дела, като ни предоставяте необходимата информация за вашия случай. Ние се свързваме с вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства и ви изпращаме оферта за правната услуга. Ако приемете офертата, сключваме договор и започваме да работим по вашия казус.

Полезно: На секция Калкулатори на сайта можете лесно да изчислите с точност съдебните такси за бъдещото дело.

Споделяне: