×

Сделки с недвижими имоти

Споделяне:


Можем да сме ви полезни за изготвяне на всякакви договори, пълномощни, спогодби и актове, свързани с прехвърляне на собственост и имуществени отношения. Услугите ни тук включват:

  • Изготвяне на пълномощни – както за конкретна институция, така и за разпореждане с недвижим имот – прехвърляне или учредяване на права, или с множество права пред различни органи и институции;
  • Изготвяне или преглед на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, дарение, замяна, договорни ипотеки, договори за учредяване на вещни права – право на ползване, право на строеж и други сделки, които се извършват по нотариален ред.
  • Изготвяне или преглед на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.
  • Изготвяне на спогодби и споразумения, договори за делба и други, с които се уреждат имуществени отношения.
  • Изготвяне на договор за покупко-продажба на движими вещи под особен режим.

Как работим: Заявявате съответната услуга от категория Недвижими имоти, като ни предоставяте необходимата информация за вашия случай. Ние се свързваме с вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства и ви изпращаме оферта за правната услуга. Ако приемете офертата, сключваме договор и започваме да работим по вашия казус.

Полезно: На секция Калкулатори на сайта можете лесно да изчислите с точност нотариални такси за бъдещата сделка.

Споделяне: