×
Адвокат Мирена Йорданова

адвокат Мирена Йорданова

Споделяне:

съдружник в Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“

член на Софийска адвокатска колегия

Образование: Магистър по право – Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието

Правна експертиза: процесуално представителство, изпълнително производство, търговско право, облигационно право и наследствено право

Работни езици: български, английски и италиански език

yordanova@legalmasters.bg

Споделяне: