×
Георги Димитров

Георги Димитров

Споделяне:

Юридически сътрудник и комуникация с клиенти в Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“

Образование: 148 СОУ „Проф. д-р Любомир Милетич” – хуманитарен профил, следвал Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Професионален опит: Сътрудник работа с държавни институции, съдилища, ЧСИ, нотариални кантори и др.

Работни езици: български и английски език

dimitrov@legalmasters.bg

Споделяне: