×
Любопитно, Ново

LegalMasterClass: Наследник съм. Как мога да приема или откажа наследството?

Споделяне:


След като е починал ваш близък и е станало ясно кой и в какви дялове го наследява (вижте повече за това тук), идва и въпросът за това как се приема наследството и можете ли да се откажете от него.


Как се приема наследството?


1. Изрично приемане


Един от вариантите за приемане на наследството е изрично, чрез писмено заявление до районния съд по местооткриване на наследството. Заявлението се вписва в особена книга на съответния съд и не може да бъде оттеглено.


Наследниците, които са приели наследството по този начин, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.


2. Приемане по опис


Друг начин за приемане на наследството е по опис, чрез писмено заявление до районния съдия в тримесечен срок от узнаването, че наследството е открито. Този начин за приемане е задължителен когато наследник е непълнолетно или малолетно лице.


Приемането по този начин също се вписва в особена книга.


Смисълът на приемането по опис е в ограничената отговорност на наследника пред кредиторите на наследството (когато починалият наследодател е имал дългове) и заветниците – до размера на полученото наследство.


При приемането на наследството по опис се създават някои задължения за наследника:

  • Забрана за отчудаване на движимите вещи до 3 години и за недвижимото имущество до 5 години. В случай, че наруши тази забрана, ограничението на отговорността към кредитори и заветници отпада;
  • Задължение за управление на наследствените имущества с грижа, каквато полага към собствените си работи;
  • Задължение да даде сметка на кредиторите и заветниците за управлението.


3. Мълчаливо приемане или т.нар. чрез конклудентни действия


Трета възможност за приемане на наследството е мълчаливо, което означава без изрично изявление, но чрез някакво действие, което несъмнено предполага намерението на наследника да приеме наследството. Пример за такова приемане е изтеглянето на суми от  банкова сметка на наследодателя, разпореждане с негово движимо или недвижимо имущество и др.


Приемане е налице и когато наследникът укрие наследствено имущество. В този случай обаче, наследникът губи правото на наследствен дял от него.


Отказ от наследство


Според нашето наследствено право, наследството е съвкупност от имуществени и облигационни права и задължения, които са принадлежали на наследодателя към момента на негова смърт.


Ето защо всеки наследник трябва да бъде наясно, че наследява не само правата и имуществото на наследодателя, но и неговите задължения.


В тази връзка той може както да приеме наследството, така и да се откаже от него. Дори в някои случаи, в които задълженията на наследодателя са повече от имущестовото му, отказът е силно препоръчителен.


Отказът се осъществява чрез писмено заявление до районен съд и се вписва в специална книга.

  • Наследникът може да се откаже единствено изцяло от наследството, а не за определени части от него.
  • Отказ от наследство, направен под условие, за някакъв срок от време или за част от наследството е недействителен.
  • Делът на отказалия се от наследство, уголемява дяловете на останалите наследници.


Всеки човек на даден етап от живота си се сблъсква с казуси относно наследяване. Често те са специфични и изискват задълбочено проучване и изследване.


Нашият екип е на разположение за консултация и съдействие при възникнали наследствени  казуси. Можете да се свържете с нас на имейл contact@legalmasters.bg или на телефон 0893 050 449.

Споделяне:

С използването на нашия сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. Повече информация.

Настройките на бисквитките на този уебсайт са зададени на „разрешаване на бисквитки“, за да ви осигурят възможно най-доброто изживяване при употреба на сайта. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки или ако щракнете върху „Приемам“ по-долу, то вие се съгласявате с това.

Затвори