Регистрация на дизайн в България

През LegalMasters.bg може лесно и изцяло онлайн да заявите регистрация на дизайн в България и ние ще ви предоставим бърза и компетентна адвокатска услуга.

Измислили сте нов дизайн или опаковка за продукта ви? Имате нов и оригинален външен вид на вашия уебсайт или платформа? Защитете ги най-лесно и бързо като регистрирате вашия дизайн.

В хонорара е включен ДДС. В него не са включени дължащи се държавни такси, нотариални такси и др. разноски.

420.00лв.с ДДС
Заяви

Какво ви е нужно, за да заявите услугата?

За да направите заявка ще трябва да направите преценка за основните обстоятелства за регистрацията и след това да попълните формата по-долу. В раздел „ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ“ ще намерите подробна информация за попълване на формата.

Защо да ни възложите услугата?

 • имаме дългогодишен опит в сферата на марките и дизайните, внимателно преценяваме най-подходящия начин или начини за защита на дизайна ви;
 • цялата процедура става бързо и изцяло онлайн – комуникацията с нас и изпълнението на услугата става по електронен път; не се налагат нотариални или други заверки на документи;
 • в хода на и след регистрацията можем да ви предложим правно обслужване и да ви съдействаме при подготовка на лицензионни договори, подновявания на дизайна, прехвърляния и др.;
Адвокат Христо Райчев
Здравейте, аз съм адвокат Христо Райчев от LegalMasters.bg и съм вашият адвокат за тази услуга.
Ако имате въпрос, ме потърсете на тел. 088 59 80 171 или на raychev@legalmasters.bg и ще направя всичко възможно да ви отговоря веднага.

Как става заявката и изпълнението на услугата?

1. Попълвате данни за бъдещия дизайн съгласно формата по-долу и заплащате адвокатския хонорар – понастоящем може да заплатите с банков превод.

2. Ние се свързваме с вас в същия ден, а в удобен за двете страни ден и час провеждаме правната консултация и уточняваме всички детайли, след което започваме работа по изпълнението на услугата. Изготвяме списък на продуктите, за които да бъде заявен дизайнът ви и, ако е необходимо, ви го изпращаме за окончателно одобрение.

3. Подаваме заявката в Патентно ведомство в качеството си на ваш представител по индустриална собственост.

4. Изпращаме ви потвърждение за подадената заявка, пълномощно за заявката и инструкция за размера и плащането на държавната такса за заявяването към Патентно ведомство. Вие преглеждате пълномощното и го разписвате, без да е необходима нотариална заверка. Ако заявката за дизайн е на името на дружество, поставяте и печата на дружеството. Заплащате таксата за заявяване по банковата сметка на Патентно ведомство съгласно инструкцията ни.

5. Връщате ни подписаното пълномощно обратно и копие от платежното нареждане за държавната такса. Това става най-лесно като ги сканирате и ни ги изпратите на електронната поща, но може и да ни ги предадете лично на адреса на кантората или да ни го изпратите чрез куриерска услуга.

6. Регистрацията на дизайна ви преминава през експертиза в Патентно ведомство. Уведомяваме ви при евентуална нужда от съдействие от вас за уточнения по заявката, ако Патентно ведомство изиска това.

7. След успешно преминаване на експертизата в Патентно ведомство ви изпращаме инструкция за плащането на държавните такси към Патентно ведомство за регистрация, публикация и издаване на свидетелство. Заплащате таксите по банковата сметка на Патентно ведомство съгласно инструкцията ни.

8. Дизайнът ви е регистриран и защитен за територията на Република България. Изпращаме ви решението и свидетелството за регистрация в оригинал по пощата.

Повече за условията за изпълнение на услугата може да научите по-долу в раздел „НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ“.

 • 1. Данни за притежателя на дизайна:

 • ИмеПрезимеФамилия
 • ГрадП.К.
 • квартал/ж.к.Улица/булевард
 • бл.вх.ет.ап.
 • НаименованиеЕИК/Булстат
 • ГрадП.К.
 • квартал/ж.к.Улица/булевард
 • бл.вх.ет.ап.
 • телефонелектронен адрес
 • уебсайт
 • 2. Продукти, за които да бъде заявен дизайнът:

 • 3. Автор на дизайна:

 • ИмеПрезимеФамилия
 • ГрадП.К.
 • бл.вх.ет.ап.
 • 4. Изображения на дизайна:

 • Пусни файловете тук или
  Accepted file types: jpg, jpeg, Max. file size: 20 MB.
  • 5. Желаете ли публикацията на регистрирания дизайн да бъде отложена за 30 месеца срещу заплащане на допълнителна държавна такса?

  • 6. Данни за контакт по повод заявката:

  • Имейл адресТелефон
  • 7. Начин на заплащане на държавната такса:

  • 0.00лв.
  • 8. Коментар към заявката:

  Уважаеми клиенти, на следващата страница ще имате възможност да прегледате и сверите още веднъж попълнените данни и ако всичко е наред, да финализирате заявката с бутон ЗАЯВИ.

  Натискането на бутон ЗАЯВИ е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с адвокат Христо Райчев и ни задължава да ви предоставим услугата при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи.

  Нашият ангажимент включва:

  • правна консултация за защита на правата ви – може да се осъществи на лична среща в нашата кантора, както и по телефонен или видеоразговор;
  • изготвяне на всички необходими документи за заявяване на дизайна за регистрация (заявка, вкл. списък с продукти, пълномощно, изчисляване на дължимите държавни такси, инструкции за плащане, заявления за изпълнение на указания от Патентно ведомство в хода на регистрацията);
  • подаване на документите в Патентно ведомство и проследяване на заявката до самата регистрация;
  • следене на срока на закрила на дизайна и подаване на напомнителен имейл до вас за изтичащ срок на закрила.

   

  Нашият ангажимент не включва:

  • консултации по счетоводни въпроси, както и изготвяне на документи, които нямат правен характер;
  • представителство при спорове относно регистрацията на дизайна – за тези услуги може да ви предложим индивидуална оферта;
  • проверка за оригиналност и новост на дизайна;
  • изготвяне на документи за подновяване на дизайна – за тези услуги ще ви предложим индивидуална оферта с напомнителния имейл за изтичане на срока на закрила на дизайна.

   

  Изпращането на заявка за услугата е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с Адвокат Христо Райчев и ни задължава да ви предоставим услугата при условие че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи и информация.

   

  Какви разноски ще има освен адвокатския хонорар?

  За подаване на заявка за регистрация на един брой дизайн се заплаща държавна такса по сметка на Патентно ведомство в размер на 110 лева. Ако желаете отлагане на публикацията на регистрирания ви дизайн, при заявяването се дължи допълнителна такса в размер на 50 лева за един брой дизайн. При успешна регистрация се дължат допълнителни държавни такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство в размер на 260 лева за един брой дизайн и едно публикувано изображение (за допълнителни изображения се доплаща). Така общият размер на държавните такси за един брой дизайн и едно публикувано изображение, без отлагане на публикацията, е 370 лева.

   

  Срок на изпълнение на услугата

  Заявяваме дизайна в Патентно ведомство в срок от 2 работни дни от получаване на всички необходими документи и информация, освен ако сме договорили друг срок. Правата ви на заявител на дизайна възникват от датата на подаване на заявката. Цялата процедура по регистрация на дизайна в Патентно ведомство приключва обичайно за около 6 седмици.

   

  Задължение за конфиденциалност

  Всяка информация, която ни е предоставена от вас за изпълнение на услугата, включително и тази, предоставена чрез комуникация по електронна поща и телефон, е конфиденциална и не подлежи на разкриване съгласно Закона за адвокатурата (с изключение на информацията, която е част от публични регистри).

  Какъв трябва да бъде дизайнът?

  Дизайнът трябва да представлява външен вид на продукт, опаковка, интерфейс на сайт или платформа, шрифт или др., който е нов и оригинален (това означава, че дизайнът или несъществено отличаващ се от него дизайн не трябва е бил регистриран, публикуван, разгласяван или използван от друго лице). Дизайнът не трябва да противоречи на морала и обществения ред. Дизайнът не трябва да е обусловен единствено и само от техническата функционалност на продукта. В случай че знаете за вече съществуващ дизайн на пазара, независимо къде по света, който е идентичен или много подобен на вашия, препоръчваме да изберете друг дизайн или да се свържете с нас за консултация.

  В случай, че желаете регистрация на повече от един дизайн, тогава е възможно да се подаде една обща множествена заявка при определени услвоия. Това ще намали дължимите от вас държавни такси. На база предоставената от вас информация ние ще преценим дали такава множествена заявка е възможна и ще оптимизираме разхода ви.

   

  Как  протича процедурата по регистрация на дизайна и какво значи отлагане на публикацията?

  След подаването на заявката за дизайна ви Патентно ведомство извършва експертиза на заявката, за  да провери съответствието й със законовите изисквания. Патентно ведомство не проверява служебно дали дизайнът ви е оригинален и нов, поради което процедурата е сравнително опростена и бърза. На следващия етап, ако заявката отговаря на изискванията, Патентно ведомство взима решение за регистрация на дизайна и издава свидетелство след заплащане на държавните такси.

  Имате възможност при заявяването на дизайна да поискате отлагане на публикацията му с 30 месеца от датата на заявката. Това означава, че дизайнът ви ще бъде регистриран и защитен, но неговите изображения няма да бъдат публикувани и видими за всички (това ще стане едва след изтичане на 30-ия месец).

   

  Какви права ми дава регистрацията на дизайна ми?

  Регистрацията на дизайна ви дава изключителни права – по правило само вие можете да използвате дизайна или или несъществено отличаващ се от него дизайн. Използването от други лица става само с ваше съгласие (в противен случай е налице нарушение на правата ви върху дизайна и имате законовите средства за защита).  Можете да забранявате на всеки друг да използва дизайна ви или несъществено отличаващ се от него дизайн.

   

  За колко колко време е защитен дизайнът ми и в кои държави важи закрилата?

  Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновяван за три последователни периода от по 5 години срещу заплащане на държавна такса (тоест максималният срок на закрила е 25 години).

  Регистрираният в Патентно ведомство дизайн ви дава защита за територията на Република България.

  Споделяне: