Закриване на фирма – ликвидация

През LegalMasters.bg може лесно и изцяло онлайн да заявите прекратяването на вашия бизнес и ние ще ви предоставим бърза и компетентна адвокатска услуга.
закриване на фирма, ликвидация

Ако сте решили, че е време за закриване на вашата фирма, ние ще ви съдействаме чрез процедура по ликвидация.

С тази процедура вашият бизнес окончателно се прекратява и фирмата ви ще бъде заличена от Търговския регистър.

Ако не целите прекратяване на бизнеса а само преобразуването му, можете да го направите на Продажба на бизнес и преобразуване.

 

В адвокатския хонорар не са включени дължими държавни такси, нотариални такси и др. разноски.

 

550.00лв.
Заяви

Какво ви е нужно, за да заявите услугата?

За да направите заявка, трябва да попълните формата по-долу. Добре да имате и данните от личната карта на бъдещия ликвидатор – ще ги ползваме, за да оформим документите, които се нуждаят от нотариална заверка. Първоначалните такси от 35 лв. за Търговския регистър може да заплатите заедно с адвокатския хонорар.

Полезно! Необходимо условие за стартиране на процедурата пред Търговския регистър е да имате Удостоверение по чл. 77, ал. 1 от ДОПК, за това че сте уведомили Националната агенция за приходите за предстоящата ликвидация. То се издава в срок от 60 дни от поискването, поради което ви препоръчваме преди да заявите услугата да разполагате с това удостоверение или вече да сте поискали издаването му. Бланка на искане до НАП може да изтеглите тук.

По-долу в раздел „ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ“ ще намерите подробна информация за цялата процедурата по ликвидация.

Защо да ни възложите услугата?

 • получавате правна услуга от адвокатска практика с опит в търговското и дружествено право;
 • изготвяме документите съобразно конкретните нужди на дружеството;
 • цялата процедура става бързо и почти изцяло онлайн – комуникацията с нас и изпълнението на услугата може да стане само по електронен път; налага се единствено да посетите нотариус;
 • можем да ви предложим допълнителни услуги в хода на ликвидацията – организация на сделки или събиране на вземания на дружеството;
Адвокат Женя Недева
Здравейте, аз съм адвокат Женя Недева от LegalMasters.bg и съм вашият адвокат за тази услуга.
Ако имате въпрос, ме потърсете на тел. 089 30 50 449 или на contact@legalmasters.bg и ще направя всичко възможно да ви отговоря веднага.

Как става заявката и изпълнението на услугата?

1. Попълвате данни за услугата съгласно формата по-долу и заплащате адвокатския хонорар – понастоящем може да заплатите с банков превод. Ако желаете заедно с хонорара може да заплатите и държавната такса за Търговския регистър.

2. Ние се свързваме с вас в рамките на един работен ден, в удобен за двете страни ден и час уточняваме всички детайли, след което започваме работа по изпълнението на услугата.

3. Изпращаме ви изготвените документи с подробни указания, вие ги преглеждате и разписвате, като следва подписът на ликвидатора да бъде заверен пред нотариус. Ако не сте включили държавна такса при заявката, заплащате тази такса по банковата сметка на Търговския регистър, в противен случай не може да пуснем документите.

4. Връщате ни всички документи обратно. Това става най-лесно като сканирате документите и ни ги изпратите на електронната поща, но може и да ни ги предадете лично на адреса на кантората или да ни ги изпратите чрез куриерска услуга.

5. Получавате от нас потвърждение за вписването. След извършването на осребряване на имуществото както и други дейности в ликвидацията документите се подготвят и подават още веднъж за приключването на ликвидацията по същата процедура.

Повече за условията за изпълнение на услугата може да научите по-долу в раздел „НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ“.

Уважаеми клиенти, на следващата страница ще имате възможност да прегледате и сверите още веднъж попълнените данни и ако всичко е наред, да финализирате заявката с бутон ЗАЯВИ.

Натискането на бутон ЗАЯВИ е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ и ни задължава да ви предоставим услугата при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи.

Нашият ангажимент включва:

 • правна консултация по повод процедурата по ликвидация – може да се осъществи на лична среща в нашата кантора, както и по телефонен или видеоразговор;
 • изготвяне на необходими документи от правен характер за Търговския регистър за всички фази на ликвидацията (протоколи, декларации, доклади и отчети на ликвидатора и др.), както и съдействие при нотариус, ако е необходимо;
 • преглед на подписаните документи, след като ги получим обратно от вас;
 • подаване на документите в Търговския регистър за всички етапи на ликвидацията и проследяване на заявленията до вписването им;

Нашият ангажимент не включва:

 • консултации по счетоводни въпроси, както и изготвяне на документи, които нямат правен характер – такива са счетоводните отчети и баланси при началото и в края на ликвидацията;
 • представителство пред НОИ и НАП – документите пред тези институции се подават/получават от ликвидатора или от друго лице по пълномощие;
 • организация на осребряването на активи или събиране на вземания на дружеството – в случай, че желаете да ни възложите подобна дейност, то за нея ще се договори допълнително възнаграждение;

Изпращането на заявка за услугата е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ и ни задължава да ви предоставим услугата, при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи.

Какви разноски ще има освен адвокатския хонорар?

За подаване на документи за ликвидация по електронен път спестявате 50 % от държавните такси на Търговския регистър. За вписването на документи за откриване на ликвидацията се плаща 15 лв. вместо 30, както и 20 лв. вместо 40 лв. за обявяване на покана до кредиторите, общо за първия етап таксите са 35 лв. Отделно се дължи нотариална такса от 6 лв. за заверка на подписа на ликвидатора. В последствие за приключване на ликвидацията и заличаването на фирмата се заплащат още 15 лв. държавна такса. Общият ви допълнителен разход за такси според нас няма да надхвърли 60 лв.

Срок на изпълнение на услугата

Заявяваме документите в Търговския регистър в срок от 3 работни дни от получаване на всички необходими документи, освен ако сме договорили друг срок. Обикновено регистърът вписва подадените документи до между 3 и 5 работни дни от подаване на заявлението. Ако имате предходни необработени заявления срокът за вписване може да се удължи.

Задължение за конфиденциалност

Всяка информация, която ни е предоставена от вас за изпълнение на услугата, включително и тази, предоставена чрез комуникация по електронна поща и телефон, е конфиденциална и не подлежи на разкриване съгласно Закона за адвокатурата.

Какво представлява ликвидацията и колко време отнема?

Ликвидацията е законова процедура, която цели прекратяване на търговеца и заличаването му от Търговския регистър. Състои се от дейности, насочени към довършване на текущите сделки на фирмата, събиране на вземанията, осребряване на имуществото в пари и удовлетворяване на кредиторите. Остатъкът от средствата от осребреното имущество се разпределя между съдружниците.

Условно ликвидацията се осъществява на три етапа:

 1. Прекратяване на дружеството – Това е началният етап, в който се взема решение за прекратяване на дружеството и откриване на процедура по ликвидация. Тук се назначава ликвидатор, който обявява покана до всички кредитори да предявят своите вземания към дружеството. Тези обстоятелства се вписват в Търговския регистър. Ликвидаторът е длъжен да изчака 6 месеца от публикуването на поканата към кредиторите в Търговския регистър преди да разпредели имущество, поради което това на практика е и минималният срок за осъществяване на цялата процедура по ликвидация.
 2. Същинска ликвидация – това е осребряване на имуществото на дружеството, събиране на вземанията му от трети лица, както и разпределение на получените средства. Важно е дружеството да предаде ведомости за заплати на всички работници и служители за целия период на съществуването си в Националния осигурителен институт, за което му се издава удостоверение. Ако е нямало работници, за това също се издава удостоверение.
 3. Заличаване на дружеството от Търговския регистър – това се случва след окончателното уреждане на всички отношения и плащания на дружеството с трети лица, включително и с държавни органи. От този момент дружеството престава да съществува и ликвидацията е приключена.

Нашият опит показва, че при липса на усложнения, ликвидацията приключва за около 7-8 месеца.

Кой може да бъде ликвидатор?

Ликвидаторът управлява дружеството и осъществява дейностите по ликвидацията. Обичайно ликвидатор става управителят на дружеството, но това не е задължително и такъв може да бъде всяко друго лице. Необходимо е ликвидаторът е да даде съгласие и да завери подписа си пред нотариус.

Какви други органи/субекти участват в ликвидацията?

Национална агенция по приходите – в началото на процедурата управителят на дружеството следва да подаде уведомление до НАП, за това че ще бъде открита ликвидация на дружеството. В 60-дневен срок НАП издава удостоверение, което е условие за започване на процедурата пред Търговския регистър. Ако дружеството е регистрирано по Закона за ДДС, то тази регистрация също следва да се прекрати.

Национален осигурителен институт – дружеството трябва да предаде ведомости и друга документация за трудови правоотношения с работници за целия период от съществуването си, за което се издава удостоверение. Удостоверението е условие за приключване на процедурата през Търговския регистър.

Счетоводител – процедурата по ликвидация следва да се подпомага от счетоводител, който да изготви баланси и отчети за ликвидацията. Добре е това да бъде текущият счетоводител на дружеството.

Споделяне: