×
Кредитиране по време на COVID-19 – как да получим безлихвено кредитиране и да отсрочим текущия си кредит към банката
В настоящата блог статия ще разгледаме какъв е редът за гражданите и бизнеса да се възползват от условията на банките и на техни дъщерни дружества…