×
Uncategorized @bg, Бизнес, Ново

Регистрация на дизайн в България и ЕС

Споделяне:

Измислили сте нов дизайн или опаковка за продукта ви? Имате нов и оригинален външен вид на вашия уебсайт или платформа?

Можете лесно и бързо да ги защитите, като направите регистрация на дизайн за територията на България или на всички държави-членки на ЕС.


Какъв трябва да бъде дизайнът?


Той трябва да представлява външен вид на продукт, опаковка, интерфейс на сайт или платформа, шрифт или др., който е нов и оригинален. Това означава, че дизайнът или несъществено отличаващ се от него дизайн не трябва да е бил регистриран, публикуван, разгласяван или използван от друго лице.

Дизайнът не трябва да противоречи на морала и обществения ред.

Не трябва да е обусловен единствено и само от техническата функционалност на продукта.

В случай че знаете за съществуващ дизайн на пазара, независимо къде по света, който е идентичен или много подобен на вашия, препоръчваме да изберете друг дизайн или да се свържете с нас за консултация.

При определени условия е възможно да се подаде една обща множествена заявка, с която да регистрирате повече от един дизайн.

Това ще намали дължимите от вас държавни такси.


Как  протича процедурата по регистрация на дизайна и какво значи отлагане на публикацията?


Ако искате да регистрирате дизайн на територията на България, началото се поставя със заявка към Патентно ведомство. След подаването ѝ Патентно ведомство извършва експертиза на заявката, за  да провери съответствието ѝ със законовите изисквания.

Патентно ведомство не проверява служебно дали дизайнът ви е оригинален и нов, поради което процедурата е сравнително опростена и бърза.

На следващия етап, ако заявката отговаря на изискванията, Патентно ведомство взима решение за регистрация на дизайна и издава свидетелство след заплащане на държавните такси.

Имате възможност при заявяването на дизайна да поискате отлагане на публикацията му с 30 месеца от датата на заявката. Това означава, че дизайнът ви ще бъде регистриран и защитен, но неговите изображения няма да бъдат публикувани и видими за всички. Това ще стане едва след изтичане на 30-ия месец.

Когато искате да регистрирате дизайн на територията на всички държави-членки на ЕС, процедурата се случва пред Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Изискванията към заявката и възможността за отлагане на публикуването на дизайна са сходни както при регистрирането на дизайн за България.


Какви права ми дава регистрацията на дизайна?


Регистрацията на дизайна ви дава изключителни права – само вие можете да го използвате или несъществено отличаващ се от него дизайн.

Използването от други лица става само с ваше съгласие.

В противен случай е налице нарушение на правата ви върху дизайна и имате законовите средства за защита. 

Можете да забранявате на всеки друг да използва дизайна ви или несъществено отличаващ се от него дизайн.

Тези права са еднакви, както за дизайните регистрирани само за България, така и за тези за целия Европейски съюз.


За колко време е защитен дизайнът ми и в кои държави важи закрилата?


Срокът на действие на регистрацията на дизайн, заявен в българското Патентно ведомство, е 10 години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде подновяван за три последователни периода от по 5 години чрез подаване на искане за това и срещу заплащане на държавна такса. Тоест максималният срок на закрила е 25 години.

Регистрираният в Патентно ведомство дизайн ви дава защита за територията на Република България.

Регистрираният в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) дизайн ви дава защита за територията на всички държави-членки на ЕС. Той има срок на закрила от 5 години. Дизайнът може да бъде подновяван за нови периоди от по 5 години чрез подаване на искане за това и срещу заплащане на такса до максимален срок на закрила от 25 години.На LegalMasters.bg можете да се възползвате от нашите онлайн услуги. Те са Регистрация на дизайн в България и Регистрация на дизайн в Европейския съюз. При необходимост от допълнителна консултация и съдействие, можете да се свържете с нас. Намерете ни чрез фейсбук страницата на кантората, на имейл contact@legalmasters.bg или на тел. 0893050449.


Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа и не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.

Споделяне: