Подаване на Годишен финансов отчет (ГФО) или на Декларация за липса на дейност в Търговския регистър

През LegalMasters.bg може лесно и изцяло онлайн да заявите подаването на Годишен финансов отчет или Декларация за липса на дейност на вашата фирма и ние ще се погрижим те да бъдат своевременно подадени за обявяване.

Помагаме на всеки търговец, сдружение или фондация, които са развивали дейност през счетоводната година, да подадат за обявяване своя Годишен финансов отчет (ГФО), а при липса на дейност да подадат Декларация за липса на дейност по чл. 38 от Закона за счетоводството.

60.00лв.
Заяви
В хонорара не се включват дължимите се държавни такси, банкови такси и други разноски.

Какво ви е нужно, за да заявите услугата?

За да направите заявка, трябва само да попълните данни за фирмата и за нейния управител. Самите финансови отчети може да ни изпратите по-късно заедно с останалите документи.

Защо да ни възложите услугата?

  • получавате компетентна правна услуга от адвокатска практика с опит в дружественото право и Търговския регистър;
  • цялата процедура става бързо и изцяло онлайн – комуникацията с нас и изпълнението на услугата е по електронен път;
  • изрядни сте пред закона и предпазвате бизнеса си от излишни санкции и главоболия;
Адвокат Женя Недева
Здравейте, аз съм адвокат Женя Недева от LegalMasters.bg и съм вашият адвокат за тази услуга.
Ако имате въпрос, ме потърсете на тел. 089 30 50 449 или на contact@legalmasters.bg и ще направя всичко възможно да ви отговоря веднага.

Как става заявката и изпълнението на услугата?

1. Попълвате формата за заявка и заплащате адвокатския хонорар – понастоящем може да заплатите с банков превод.

2. Ние се свързваме с вас и уточняваме всички детайли, след което започваме работа по изпълнението на услугата;

3. Изпращаме ви изготвените документи с подробни указания, вие ги преглеждате и разписвате, като няма нужда да посещавате нотариус.

4. Връщате ни всички документи обратно заедно със самия ГФО. Това става най-лесно като сканирате документите и ни ги изпратите на електронната поща, но може и да ни ги предадете лично на адреса на кантората или да ни ги изпратите чрез куриерска услуга.

5. Получавате от нас потвърждение за изпълнение на услугата и полученият от регистъра входящ номер.

Повече за условията за изпълнение на услугата може да научите по-долу в раздел „НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ“.

 

Уважаеми клиенти, на следващата страница ще имате възможност да прегледате и сверите още веднъж попълнените данни и ако всичко е наред, да финализирате заявката с бутон НАПРАВИ ЗАЯВКА.

Натискането на бутон НАПРАВИ ЗАЯВКА е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ и ни задължава да ви предоставим услугата при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи.

Какво включва нашият ангажимент към вас?

  • правна консултация и изготвяне на всички необходими документи от правен характер (декларации, протоколи, пълномощно и др.);
  • преглед на документите, след като ги получим от вас;
  • попълване на заявление и подаване на документите в Търговския регистър;
  • проследяване статуса на заявлението до факта на вписването.

Нашият ангажимент не включва консултации по счетоводни и данъчни въпроси, както и изготвяне на документи, които нямат правен характер – самият ГФО е такъв документ и следва да се изготви от вашия счетоводител.

Изпращането на заявка за услугата е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ и ни задължава да ви предоставим услугата, при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи.


Какви разноски ще има освен адвокатския хонорар?

За обявяване на ГФО или Декларацията по чл. 38 от ЗСч държавна такса не се дължи.

Срок на изпълнение на услугата

Заявяваме акта в Търговския регистър в срок от 5 работни дни от получаване на всички необходими документи, освен ако сме договорили друг срок.

Задължение за конфиденциалност

Всяка информация, която ни е предоставена от вас за изпълнение на услугата, включително и тази, предоставена чрез комуникация по електронна поща и телефон, е конфиденциална и не подлежи на разкриване съгласно Закона за адвокатурата.

Какво е ГФО и защо се подава в Търговския регистър?

Годишният финансов отчет (ГФО) обикновено се състои от няколко счетоводни документа – Баланс, Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричните потоци, и цели да даде информация за финансовото състояние и резултатите от дейността на търговеца. Законът предвижда ГФО да бъде подаден в Търговския регистър, за да може да бъде обявен, т.е. всички лица да имат възможност да се запознаят с него.

Кой подава годишен финансов отчет (ГФО) и в какъв срок?

Всеки търговец, който е развивал търговска дейност през календарната година, следва да изпълни задължението си да подаде за обявяване ГФО в Търговския регистър в срок до 30-ти юни на следващата година. Такова задължение имат и някои лица, които не са търговци, като например юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации. През 2022 г. този срок е до 30-ти септември.

В случай, че фирмата ви не е развивала дейност през календарната година, то тогава следва да подадете Декларация по чл. 38 от Закона за счетоводството – срокът за това е до 30-ти юни. В случай, че вече сте подали такава декларация за предходната година, ново подаване не се изисква!

Отговорността за своевременното подаване на ГФО в Търговския регистър е на лицата, които управляват и представляват дружествата – техните управители, председатели или директори с изпълнителни функции.

Пропускът за подаване на ГФО в срок е свързан с понасянето на значителни финансови санкции както лично за законните представители, така и за самото дружество – съгласно чл. 74 от Закона за счетоводството, лице, което е било задължено, а не е публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение глобата и имуществената санкция се налагат в двоен размер.

Следва да подадете ГФО и в случаите, когато имате постановен отказ по вече подадено ГФО за предходна година. Тогава срокът е не по-късно от 21 календарни дни от получаването на отказа и в този случай няма да бъдете санкционирани, независимо че при новото подаване срокът е изтекъл.

Споделяне: