Регистрация на търговска марка в Европейския съюз

През LegalMasters.bg може лесно и изцяло онлайн да заявите регистрация на марка в Европейския съюз и ние ще ви предоставим бърза и компетентна адвокатска услуга.
търговска марка европейски съюз

Планирате пускане на продукт или стартиране услуга? Регистрираната търговска марка е вашето защитено име/лого на пазара и първа стъпка към изграждане на вашата бизнес идентичност и репутация.

Този вид марка е препоръчителен, когато възнамерявате да предлагате вашите продукти или услуги в най-малко две или повече държави-членки на ЕС.

За регистрация на търговска марка за България можете да научите повече ТУК.

В хонорара е включен ДДС. В него не са включени дължащи се държавни такси, нотариални такси и др. разноски.

840.00лв.с ДДС
Заяви

Какво ви е нужно, за да заявите услугата?

За да направите заявка ще трябва да направите преценка за основните обстоятелства за регистрацията и след това да попълните формата по-долу. В раздел „ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ“ ще намерите подробна информация за попълване на формата.

Защо да ни възложите услугата?

 • имаме дългогодишен опит в сферата на марките и дизайните, внимателно преценяваме най-подходящия начин за защита на марката ви, така че да получите най-ефективна защита и да бъдат минимизирани потенциалните спорове с други притежатели;
 • цялата процедура става бързо и изцяло онлайн – комуникацията с нас и изпълнението на услугата става по електронен път; не се налагат нотариални или други заверки на документи;
 • в хода на и след регистрацията можем да ви предложим правно обслужване и да ви съдействаме при подготовка на лицензионни договори, подновявания на марката, прехвърляния и др.;
Адвокат Христо Райчев
Здравейте, аз съм адвокат Христо Райчев от LegalMasters.bg и съм вашият адвокат за тази услуга.
Ако имате въпрос, ме потърсете на тел. 088 59 80 171 или на raychev@legalmasters.bg и ще направя всичко възможно да ви отговоря веднага.

Как става заявката и изпълнението на услугата?

1. Попълвате данни за бъдещата марка съгласно формата по-долу и заплащате адвокатския хонорар – понастоящем може да заплатите с банков превод.

2. Ние се свързваме с вас в същия ден, а в удобен за двете страни ден и час провеждаме правната консултация и уточняваме всички детайли, след което започваме работа по изпълнението на услугата. Изготвяме списък на стоките/услугите, за които да бъде заявена марката ви и, ако е необходимо, ви го изпращаме за окончателно одобрение.

3. Подаваме заявката в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в качеството си на ваш представител по индустриална собственост.

4. Изпращаме ви потвърждение за подадената заявка за марка, пълномощно за заявката и инструкция за размера и плащането на такса към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Вие преглеждате пълномощното и го разписвате, без да е необходима нотариална заверка. Ако заявката за марка е на името на дружество, поставяте и печата на дружеството. Заплащате таксата по банковата сметка на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) съгласно инструкцията ни.

5. Връщате ни подписаното пълномощно обратно и копие от платежното нареждане за таксата към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Това става най-лесно като ги сканирате и ни ги изпратите на електронната поща, но може и да ни ги предадете лично на адреса на кантората или да ни го изпратите чрез куриерска услуга.

6. Регистрацията на марката ви преминава през експертиза и публикация в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Уведомяваме ви при евентуална нужда от съдействие от вас за уточнения по заявката, ако Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) изиска това. Уведомяваме ви за евентуални възражения или опозиции от притежатели на по-ранни права, ако бъдат подадени такива, както и за последиците от тях и възможните действия за защита.

7. След успешно преминаване на процедурите в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) марката ви е регистрирана и защитена за територията на всички държави-членки на ЕС. Изпращаме ви свидетелството за регистрация в електронен вид по имейл (Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) не издава хартиени свидетелства).

Повече за условията за изпълнение на услугата може да научите по-долу в раздел „НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ“.

Уважаеми клиенти, на следващата страница ще имате възможност да прегледате и сверите още веднъж попълнените данни и ако всичко е наред, да финализирате заявката с бутон ЗАЯВИ.

Натискането на бутон ЗАЯВИ е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с адвокат Христо Райчев и ни задължава да ви предоставим услугата при условие, че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи.

Нашият ангажимент включва:

 • правна консултация за защита на правата ви – може да се осъществи на лична среща в нашата кантора, както и по телефонен или видеоразговор; консултацията включва предварителна обща проверка за идентични или сходни по-ранни марки/заявки в официалните онлайн бази данни на EUIPO и WIPO (без проверка във всяка отделна държава-членка на ЕС);
 • изготвяне на всички необходими документи за заявяване на марката за регистрация (заявка, вкл. списък със стоки/услуги, пълномощно, изчисляване на дължимата държавна такса, инструкция за плащане, заявления за изпълнение на указания на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в хода на регистрацията);
 • подаване на документите в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и проследяване на заявката до самата регистрация;
 • следене на срока на закрила на марката и подаване на напомнителен имейл до вас за изтичащ срок на закрила.

 

Нашият ангажимент не включва:

 • консултации по счетоводни въпроси, както и изготвяне на документи, които нямат правен характер;
 • представителство при възражения, опозиции, искания за заличаване и отменяне и други спорове относно регистрацията – за тези услуги може да ви предложим индивидуална оферта;
 • пълно и подробно проучване за притежатели на идентични или сходни по-ранни права в различните държави-членки на ЕС;
 • изготвяне на документи за подновяване на марката – за тези услуги ще ви предложим индивидуална оферта с напомнителния имейл за изтичане на срока на закрила на марката.

 

Изпращането на заявка за услугата е еквивалентно на сключване на договор за правна защита и съдействие с Адвокат Христо Пламенов Райчев и ни задължава да ви предоставим услугата при условие че сте заплатили адвокатския хонорар и сте ни предоставили всички необходими документи и информация.

 

Какви разноски ще има освен адвокатския хонорар?

За регистрация на марка на ЕС се заплаща еднократна такса по сметка на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в размер на  850 евро. Тази такса включва 1 (един) клас стоки/услуги на заявката, като за втори клас стоки/услуги се дължи допълнителна такса от 50 евро, а за трети и следващите класове стоки/услуги (ако има такива) – по 150 евро на клас.

 

Срок на изпълнение на услугата

Заявяваме марката в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в срок от 2 работни дни от получаване на всички необходими документи и информация, освен ако сме договорили друг срок. Правата ви на заявител на марката възникват от датата на подаване на заявката. Цялата процедура по регистрация на марката в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) приключва обичайно за 4-6 месеца, ако няма спорове с притежатели на предходни права.

 

Задължение за конфиденциалност

Всяка информация, която ни е предоставена от вас за изпълнение на услугата, включително и тази, предоставена чрез комуникация по електронна поща и телефон, е конфиденциална и не подлежи на разкриване съгласно Закона за адвокатурата (с изключение на информацията, която е част от публични регистри).

Какво е марка на ЕС и какви са предимствата?

Марката на ЕС е ефективен, удобен и финансово разумен начин за защита на правата ви за територията на целия Европейски съюз. Марката на ЕС е една единна регистрация, при която с една заявка и срещу заплащането на еднократна такса с фиксиран размер получавате защита за всяка една от 27-те държави-членки на ЕС (в това число и за Република България). Този начин на защита ви спестява подаването на заявки поотделно във всяка държава-членка, в която имате интерес да извършвате вашия бизнес. Този вид марка е препоръчителен, когато възнамерявате да предлагате вашите продукти или услуги в най-малко две или повече държави-членки на ЕС.

 

Каква да бъде марката на ЕС?

Марката на ЕС трябва да бъде отличителна, тоест да не се състои единствено и само от описание на стоките/услугите, за които ще бъде заявена. Марката не трябва да противоречи на морала и обществения ред. В случай че знаете за вече съществуваща марка, която е идентична или много сходна на вашата марка, и се използва от ваш конкурент за подобни стоки/услуги, препоръчваме да изберете друга марка или да се свържете с нас за консултация. За всички останали изисквания ще бъдете уведомени след заявяване на услугата и получаване на информацията за марката, която желаете да бъде регистрирана.

 

Какво представляват стоките/услугите и класовете, за които е заявена марката?

Всяка марка на ЕС се регистрира за определени стоки и услуги, във връзка с които притежателят възнамерява да я използва. Стоките и услугите имат утвърдени наименования и са групирани най-вече според същността и характера си в класове съгласно Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) – напр. козметика, почистващи препарати, мляко и млечни произведения и др. На база дадената от вас информация в заявката за услуга, ние ще изготвим списък на стоките и услугите и ще ги подредим в съответните класове съгласно МКСУ. Стоките и услугите, за които е заявена марка, са важни – по правило марката дава защита за идентични или сходни стоки/услуги. Също така броят класове, за които ще бъде заявена марката, влияе съществено на таксата за регистрацията й. Не на последно място, веднъж заявена марката, нейният списък на стоките/услугите не може да бъде разширяван с добавяне на нови такива. Стремим се да изграждаме, съвместно с клиентите ни, оптимален списък на стоките и услугите – списък, който дава достатъчно широка защита срещу оправдан разход и който минимизира рисковете от претенции на участници от сектори, в които нямате реален интерес.

 

Как  протича процедурата по регистрация на марката на ЕС?

След подаването на заявката за марката ви Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) извършва формална експертиза и експертиза по същество на заявката, за  да провери съответствието й със законовите изисквания. На тази фаза се проверява и списъкът на стоки/услуги, за които е заявена марката, като Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO)  може да дава указания за коригирането му. На следващия етап заявката за марка се публикува и се дава възможност на притежатели на идентични или сходни по-ранни права да се противопоставят на регистрацията, като подадат опозиция срещу заявката. В случай, че бъде подадена опозиция, пред Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) се развива спор, решението по което може да бъде обжалвано, включително и в съд. При липса на опозициии или ако подадените опозиции бъдат отхвърлени, марката се регистрира от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и регистрацията се публикува.

 

Какви права ми дава марката на ЕС?

Марката на ЕС ви дава изключителни права. Само вие можете да използвате марката или сходни на нея знаци за съответните стоки/услуги, като използването й от други лица за тези стоки/услуги става само с ваше съгласие (в противен случай е налице нарушение на правата ви върху марката и имате законовите средства за защита).  Можете да забранявате на всеки друг да използва марката ви или сходни на нея знаци за съответните стоки/услуги. Регистрираната марка на ЕС ви помага и в редица други области, включително за по-добра защита на запазения от вас домейн, в случай че извършвате дейност онлайн.

 

За колко колко време е защитена марката на ЕС и в кои държави важи закрилата?

Веднъж регистрирана, марката на ЕС получава защита за 10 години, считано от датата на заявяването й. През тези 10 години не дължите никакви допълнителни държавни такси за защита на марката ви. Срокът на защита на марката на ЕС може да се подновява неограничено за 10-годишни периоди, като за целта трябва да се подаде искане за подновяване и да се заплати съответна такса към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Регистрираната в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) марка ви дава защита за територията на всички държави-членки на ЕС.

Споделяне: