×
Публикуване на ГФО за 2021 година на Адвокатско съдружие “Лигълмастърс – Недева и Йорданова”
Днес, 26.09.2022 г., в изпълнение на разпоредбата на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството, Адвокатско съдружие "Лигълмастърс - Недева и Йорданова" публикува на сайта…