×
Uncategorized @bg, Бизнес, Недвижими имоти, Ново

Калкулаторите на LegalMasters.bg, Част IV: Tакси на частни съдебни изпълнители

Споделяне:

В LegalMasters.bg сме наясно, че наемането на адвокат изглежда като сериозно начинание с неизвестно финасово изражение за клиента. Ето защо сме твърдо решени да помогнем на всеки посетител да вземе по-информирано решение при ползването на правни услуги. Да пресметне как консултацията или подемането на дело ще се отразят на бюджета му – понякога с изненада в позитивна посока.


Така се появи идеята и в последствие реализацията на безплатни онлайн калкулатори за изчисляване на таксите и разноските, които биха се дължали при предприемане на различни правни действия.


В тази поредица екипът ни ще ви запознае с различните калкулатори. Освен за клиенти, могат да бъдат от полза и за колеги юристи при изчисляване на прогнозните такси и разноски в ежедневната им работа.


Част ІV: Калкулатори за такси на частни съдебни изпълнители

В този раздел ще намерите два калкулатора: 1. за такса за събран дълг и 2. за публична продан.

Тъй като частните съдебни изпълнители обикновено са регистрирани по Закона за ДДС, калкулаторите изчисляват и ДДС върху начислените такси.


1. Калкулатор за такса за събран дълг

Първият калкулатор от тази категория изчислява пропорционалната такса, събирана от ЧСИ за изпълнение на парични вземания в рамките на изпълнително производство.

Таксата се изчислява съобразно събрана сума. Това е сумата на паричното вземане, която е постъпила по сметките на ЧСИ, но и също сумите, платени директно на кредитора след образуване на изпълнителното дело.

Примерно изчисляване на такса, изчислена върху събраната сума.


Следва да имате предвид, че калкулаторът не включва в изчисленията си авансовите такси, които събират ЧСИ. Например за образуване на изпълнителното дело, за връчване на покана за доброволно изпълнение, за извършване на отделни изпълнителни действия и други, които зависят от воденето на конкретното изпълнително дело.


2. Калкулатор за такси при публична продан

Вторият калкулатор за такси на ЧСИ изчислява таксата за изготвяне на постановление за възлагане за купувачи, които успешно са участвали в публична продан на имот в рамките на изпълнително производство, както и за въвод на купувачите в имота.

Примерно изчисляване на такси, изчислена върху продажната цена на имот.


Калкулаторът изчислява таксата върху продажната цена – сумата, на която е приключило наддаването и наддавачът е бил обявен за купувач на имота, а не на първоначално обявената продажна цена от ЧСИ в обявлението за разгласяване на публичната продан.
Ако искате да се запознаете с другите ни безплатни онлайн калкулатори, вижте останалите части на поредицата:

Част I: Такси по граждански и търговски дела

Част II: Калкулатори за минимални адвокатски възнаграждения

Част III: Калкулатори за нотариални такси и разноски

При необходимост от консултация и съдействие, можете да се свържете с екипа на LegalMasters.bg чрез фейсбук страницата ни, на имейл contact@legalmasters.bg или на телефон 0893050449.

Споделяне: