×

Калкулатор за такса за събран дълг

Калкулаторът изчислява пропорционалната такса, събирана от Частни съдебни изпълнители (ЧСИ) за изпълнение на парични вземания в рамките на изпълнително производство.

Събрана сума – това е сумата на паричното вземане, която е постъпила по сметките на ЧСИ, но и сумите, платени директно на кредитора след образуване на изпълнителното дело.

Таксата за събирането на дълга е за сметка на длъжника, но при малки дългове законът ограничава тази отговорност спрямо минималната работна заплата (МРЗ), като сборът от таксите по изпълнението за сметка на длъжника не може да надвишава, както следва:

– за дългове до 10 % от МРЗ се дължат такси до 30 % от МРЗ;
– за дългове от 10 до 20 % от МРЗ се дължат такси до 40 % от МРЗ;
– за дългове от 20 до 50 % от МРЗ се дължат такси до 50 % от МРЗ;
– за дългове от 50 % до 1 МРЗ се дължат такси до 70 % от МРЗ;
– за дългове от 1 до 2 МРЗ се дължат такси до 80 % от МРЗ;
– за дългове от 2 до 3 МРЗ се дължат такси до 90 % от МРЗ.

Остатъкът от таксата в тези случаи остава за сметка на взискателя.

Ако имате въпроси за изчисляването на такси на ЧСИ може да се свържете с нас на contact@legalmasters.bg


Изчисти
Изчисли

-
-
-

* Калкулаторът не включва в изчисленията си авансови такси, които начисляват ЧСИ, като например за образуване на изпълнителното дело, за връчване на покана за доброволно изпълнение, за извършване на отделни изпълнителни действия и други, които зависят от воденето на конкретното изпълнително дело.

Споделяне: