×

Калкулатор за нотариални такси за заверка на пълномощни

Калкулаторът изчислява нотариалната такса за заверка на пълномощни и други частни документи в зависимост от това дали включват права за сделки с имоти и дали вътре е посочена стойността на тези сделки (материален интерес).

Материален интерес – в случая се има предвид стойността на бъдещата сделка, която лицето ще бъде упълномощено да извърши от името на упълномощителя.

Добре е да знаете, че в изчисляването на нотариалната такса за заверка на пълномощно с права за разпореждане с недвижим имот не сме включили заверката на декларации, които се представят
на сделката заедно с пълномощното, а именно декларации по ЗМИП, по ЗННД и по 264 ДОПК, които се таксуват допълнително от нотариуса, заверяващ пълномощното. Също така, в случай, че представеното за заверка пълномощно се състои от две или повече страници, нотариусът ще начисли допълнителна такса за допълнителните страници.

Ако имате въпроси за изчисляването на нотариални такси може да се свържете с нас на contact@legalmasters.bg


Изчисти
Изчисли

-
-
-

Споделяне: