×

Калкулатор за минимални възнаграждения по изпълнителни дела

Калкулаторът изчислява минималното адвокатско възнаграждение, което се дължи на адвокат за образуване, водене или защита по изпълнителни дела за парични вземания съгласно Наредба на Висшия адвокатски съвет.


Размер на дълга – това е сумата, посочена в изпълнителния лист, включително главница, лихва и разноски.


Калкулаторът не изчислява ДДС върху адвокатското възнаграждение. В случай, че вашият адвокат е регистриран по Закона за ДДС, той следва да ви начисли допълнително данъка върху договореното.


Важно! Калкулаторът има цел единствено да ви информира за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Вашият адвокат не е длъжен да договаря с вас възнаграждение на минимален размер, тъй като то зависи освен от размера на дълга, така и от фактическата и правна сложност на вашия случай.

Ако имате въпроси за изчисляването на минимални адвокатски възнаградения може да се свържете с нас на contact@legalmasters.bg

Изчисти
Изчисли

-

* Калкулаторът добавя минимален хонорар за образуване на изпълнително дело в размер на 200 лв.

Споделяне: