×

Калкулатор за минимални възнаграждения по административни дела

Калкулаторът изчислява минималното адвокатско възнаграждение за една инстанция, което се дължи на адвокат за водене на административни дела съгласно Наредба на Висшия адвокатски съвет.


Материален интерес – това е сумата, с която са засегнати вашите права и законни интереси от страна на администрацията – например глоба, имуществена санкция, сума по ревизионен акт и др.


Калкулаторът не изчислява ДДС върху адвокатското възнаграждение. В случай, че вашият адвокат е регистриран по Закона за ДДС, той следва да ви начисли допълнително данъка върху договореното.


Важно! Калкулаторът има цел единствено да ви информира за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Вашият адвокат не е длъжен да договаря с вас възнаграждение на минимален размер, тъй като то зависи освен от размера на претенцията ви, така и от фактическата и правна сложност на вашия случай.

Ако имате въпроси за изчисляването на минимални адвокатски възнаградения може да се свържете с нас на contact@legalmasters.bg

За една съдебна инстанция


Изчисти
Изчисли

-

Споделяне: