×

Калкулатор за минимални възнаграждения по граждански и търговски дела

Калкулаторът изчислява минималното адвокатско възнаграждение за една инстанция, което се дължи на адвокат за водене на граждански и търговски дела за парични и имотни претенции съгласно Наредба на Висшия адвокатски съвет.


Размер на претенцията – това е сумата, която ви се дължи или пък цената на имота, за които искате да се води съдебно дело.


Калкулаторът не изчислява ДДС върху адвокатското възнаграждение. В случай, че вашият адвокат е регистриран по Закона за ДДС, той следва да ви начисли допълнително данъка върху договореното.


Важно! Калкулаторът има цел единствено да ви информира за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Вашият адвокат не е длъжен да договаря с вас възнаграждение на минимален размер, тъй като то зависи освен от размера на претенцията, така и от фактическата и правна сложност на вашия случай.


Ако имате въпроси за изчисляването на минимални адвокатски възнаградения може да се свържете с нас на contact@legalmasters.bg

За една съдебна инстанция

Изчисти
Изчисли

-

Споделяне: