×

Калкулатор за такси за искове за недвижими имоти

Калкулаторът изчислява държавната такса, която се дължи към съдилищата в Република България за претенции, които касаят недвижими имоти, като:

  • право на собственост или други вещни права върху имот
  • разваляне на договор с предмет вещни права върху имот 
  • сключване на окончателен договор за покупка на имот


Данъчна оценка на имота – това е стойността на имота, която е определена за данъчни цели от общината, в която той се намира.

Ако претенцията се отнася само до идеална част от имот, пресметнете предварително тази идеална част от стойността на данъчната оценка и тогава въведете полученото число.

Ако претенцията се предявява от няколко лица, съдебната такса се определя и внася отделно за всяко от тях.

Ако имате въпроси за изчисляването на държавни такси за дела може да се свържете с нас на contact@legalmasters.bg

Изчисли
-
-
-

-

Споделяне: