×

Калкулатор за съдебни такси за исково производство

Калкулаторът изчислява държавната такса, която се дължи към съдилищата в Република България по граждански и търговски дела за парични претенции, като например:

  • суми, дължими по сключен договор
  • неплатени фактури между търговци
  • неустойки
  • лихви за забава и др.


Претендирана сума – това е сумата, която ви се дължи и за която искате да се води съдебно дело. Ако към нея се дължат неустойки или
лихви за забава, следва да направите отделно изчисление и за тях, тъй като те представляват втора самостоятелна претенция.


Калкулаторът не изчислява такси за обезщетения за вреди от актове на държавата и общините, за делба на имущество, за развод, неоценяеми искове, обезпечения и др.


Ако имате въпроси за изчисляването на държавни такси за дела може да се свържете с нас на contact@legalmasters.bg

Изчисли
-
-
-

-

* Гражданските дела с цена на иска под 5000 лв. и търговските дела с цена на иска под 20 000 лв. не подлежат на касационно обжалване, поради което там такса няма да се дължи.

Споделяне: