×
Uncategorized @bg, Бизнес, Недвижими имоти, Ново

Калкулаторите на LegalMasters.bg, Част III: Нотариални такси и разноски

Споделяне:

В LegalMasters.bg сме наясно, че наемането на адвокат изглежда като сериозно начинание с неизвестно финасово изражение за клиента. Ето защо сме твърдо решени да помогнем на всеки посетител да вземе по-информирано решение при ползването на правни услуги и да пресметне как консултацията или подемането на дело ще се отразят на бюджета му – понякога с изненада в позитивна посока.


Така се появи идеята и в последствие реализацията на безплатни онлайн калкулатори за изчисляване на таксите и разноските, които биха се дължали при предприемане на различни правни действия.


В тази поредица екипът ни ще ви запознае с различните калкулатори, които освен за клиенти, могат да бъдат от полза и за колеги юристи при изчисляване на прогнозните такси и разноски в ежедневната им работа.


Част III: Калкулатори за нотариални такси и разноски


В този раздел има два калкулатора: 1. за нотариални такси за заверка на пълномощни и 2. за нотариални такси за сделки

Тъй като нотариусите обикновено са регистрирани по Закона за ДДС, калкулаторите изчисляват и ДДС за нотариалните услуги.


1. Калкулатор за нотариалната такса за заверка на пълномощни

Този калкулатор изчислява таксата, която се заплаща за заверка на пълномощни и други частни документи, като декларации, спесимени и други.

Примерно изчисление за нотариална такса за заверка за пълномощно за сделка с имот.


За този калкулатор има значение дали с пълномощното се дават права за разпореждане с недвижими имоти, както и дали в документа ще бъде посочен материален интерес. Това в случая е стойността на бъдещата сделка, която лицето ще бъде упълномощено да извърши от името на упълномощителя.

Добре е да знаете, че при заверка на пълномощно с права за разпореждане с недвижим имот има допълнителни такси за заверка на декларации. Те се представят на сделката заедно с пълномощното.


2. Калкулатор за нотариални такси за сделки

Вторият калкулатор от тази категория изчислява нотариалната такса, както и другите разноски, свързани със сключване на сделки пред нотариус – местен данък и такса за вписване за дванадесет български града, а именно: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Враца, Стара Загора, Пазарджик, Перник, Велико Търново, Благоевград.

Примерно изчисление за разноските за сделка с имот в София.


На първо място тук следва да посочите вида на сделката, както и в кой град се извършва. Последното има значение за размера на местния данък за сделката.

На следващо място, следва да въведете сумата на материалния интерес. Това е стойността на бъдещата сделка, която ще бъде посочена в нотариалния акт (договора).

Тук трябва да съобразите също, че в някои случаи таксите се изчисляват върху други стойности. Например върху данъчната оценка при даренията, или върху размера на кредита при ипотеките. В случай, че данъчната оценка е по-висока от пазарната цена, таксата се изчислява върху по-високата стойност.

Важно! Възможно е конкретният предоставящ услуги нотариус по своя преценка да начисли допълнителни такси, съобразно конкретния случай и особеностите на самата сделка.Ако имате нужда от допълнителна информация за описаните калкулатори, можете да се свържете с нас на имейл contact@legalmasters.bg.Ако искате да се запознаете с другите ни безплатни онлайн калкулатори, вижте останалите части на поредицата:

Част I: Такси по граждански и търговски дела

Част II: Калкулатори за минимални адвокатски възнаграждения

Част IV: Калкулатори за такси на частни съдебни изпълнители

Споделяне: